Basın Mensuplarımızın Şartlarının İyileştirilmesi İçin Yasal Düzenlemeler Yapılmalıdır

 

"Demokratik kültürün yerleşerek, çağdaş demokrasinin tüm kuralları ve kurumlarıyla işlerlik kazanması, iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkündür. Ülkemizde gazetecilerin özlük haklarının iyileşmesi çabaları, 10 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 212 sayılı kanun ile kayda değer bir aşama kaydetmiş ve bu yasanın önemini kamuoyuna da mal etmek isteyen gazetecilerimiz, bir hakkın kazanımı olarak her 10 Ocak'ı "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlamaktadırlar.


Medyanın güçlü olması, gerek düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlanması, gerek kamuoyunun istek ve taleplerinin doğru bir şekilde yansıtılması açısından son derece önemlidir. Her şart ve zeminde görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler, iş yükü ve yoğunluğu içinde bir taraftan her türlü tehditle karşı karşıya olurken, diğer yandan mesleki yıpranmayı da fazlasıyla yaşamaktadırlar.


Sağlık-Sen olarak, medyamızın gerek kamuoyunun doğru ve tarafsız haber almasında, gerekse de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve talepleri noktasında verdiğimiz sendikal mücadelemizde her zaman yanımızda olan, çalışanların sesini kamuoyuna duyurmada üstlendikleri misyon ve sağlıkta şiddet gibi yaşanan olaylar karşısında sağlık çalışanları açısından objektif bakış açısı ile kullandıkları dil ve üslup noktasında gösterdikleri duyarlılık takdire şayandır.


Örneğin, nerede olursa olsun hayati tehlikesi olan bir hastaya adeta zamanla yarışırcasına acil müdahale ile onu hayata bağlamak bir sağlık çalışanı için ne kadar önemli ise, herhangi bir olay ve gelişmeyi yine zamanla yarışırcasına haber yaparak kamuoyuna duyurmak da bir gazeteci için o kadar önemlidir.


"Zamanla yarışmak" ve "canını ortaya koymak" gibi ortak kavramların olduğu bu iki meslek alanı sahip oldukları özelliklerinden dolayı adeta birbirleriyle benzeşmektedir.


Dolayısıyla, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızla benzer iş yükü ve yoğunluğu altında görev yapan basın mensuplarımızın daha uygun koşullarda mesleklerini icra etmelerini sağlamaya yönelik adımlar atılmalı, sosyal, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili gereken yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır.


Kamuoyunun ilkeli, tarafsız ve sorumlu gazetecilik anlayışı çerçevesinde haber alma hakkına katkı sunmak adına bazen canları pahasına büyük özveri ve emekle gazetecilik mesleğini yapanların ekonomik, sosyal ve mesleki konularda hak ettikleri imkanlara kavuşturulması sağlanmalıdır.


Yapılacak kanun ve düzenlemelerle, çağdaş medyanın hukuki altyapısı oluşturulmalı ve güçlendirilmelidir.


Bu duygu ve düşüncelerle, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal haklarına kavuşturulması konusunda sendika olarak tüm medya mensuplarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu belirtiyor, basın mensuplarımızın 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutluyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo