YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’yı Ziyaret Ettik

 

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'yı ziyaret ederek çalışanların sorun ve taleplerini iletti.

 

 

Genel Başkan Metin Memiş toplu sözleşme masasına taşıyarak mutabakat altına aldırdıkları maddelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından genelge ve düzenlemelerle sorunların çözümüne yönelik adımlar atılırken üniversitelerin bunun dışında kalmasının beklenmeyeceğini söyledi.

 

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan çalışanların ilgili mevzuat ve uygulamalar nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi yönünde her geçen gün umut verici gelişmelerin yaşandığına işaret eden Memiş, üniversite çalışanları konusunda da benzer adımların ivedilikle atılmasını istedi.

 

Görüşmede, döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödemelerde kat sayı uygulaması, YÖK'e bağlı tüm kurumlarda personel nakil, tayin ve becayiş işlemleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerle üniversite hastanelerinde görev yapan asistanlar arasında yaşanan maaş farklılıkları, Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları, Rektörlük seçimlerine çalışanların katılımı, lisans tamamlama programlarının açılması ve YÖK'e bağlı kurumlar arasında atama-nakil işlemlerinin yapılabilmesi konularında taleplerini ileten Metin Memiş, YÖK Başkanı Çetinsaya'ya sorun ve talepleri içeren bir de dosya sundu.

 

Memiş, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda görev yapan sağlık çalışanları ile Üniversite bünyesindeki sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının eşit düzeyde tutulması, sosyal, mali ve özlük hakları konusunda ise mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, sorun ve taleplerin bundan sonra da takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ise, çalışanların uygulamalardan dolayı yaşadıkları mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasına dönük birçok düzenleme yaptıklarını ve bunda da olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Amaçlarının çalışanların memnuniyeti olduğunu dile getiren Çetinsaya, heyet tarafından iletilen sorun ve talepleri titizlikle ele alıp çözümü noktasında gerekeni yapacaklarını kaydetti.

 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'ya yapılan ziyarete Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Ahmet Özer de katıldı.

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in Memur-Sen heyeti ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya'ya sunduğu dosyada yer alan üniversite çalışanlarının sorun ve talepleri şöyle:

 

1-Döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödemelerde kat sayı, yönetim kurulunun kanaatine göre değişken değil, objektif kriterlere göre sabit olmalıdır. Bu ödemeler her ayın 15'inde maaşla birlikte yapılmalıdır.

 

2- YÖK'e bağlı tüm kurumlarda personel nakil, tayin ve becayiş işlemleri kanunî bir şekle kavuşturulup, personelin kurumlar arası hareketliliğinde kolaylık sağlanmalıdır.

 

3- Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim hastanelerindeki asistanlarla üniversite hastanelerindeki asistanların aylık gelirleri arasındaki farklılığın ortadan kaldırılması gerekmektedir.

 

4- Asistanlar bölüm servislerinde çoğu zaman 35-36 saat kesintisiz çalışmak zorunda kalıyorlar. Asistanlar bir çok angarya işle meşgul oluyorlar. Bu tempoya rağmen asistanlar maddi olarak tatmin edilememektedir. Ayrıca asistanların nöbet saatleri uygun bir hale getirilip mevzuatta belirtilmelidir. Asistanlarda hamilelik ve doğum sonrası izinlerin kullanılmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Mevcut sistemde bu izinlerin kullanımı öğretim üyesinin inisiyatifine bırakılmıştır. Bu izinlerin kullanımı hukukî zeminde garanti altına alınmalıdır.

 

5- Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları en az yılda bir defa yapılmalıdır. Ayrıca hakkaniyetsizlik ve kayırmaların önlenmesi için sınavlar merkezî sistemle yapılmalıdır.

 

6- Rektörlük seçimlerinde tüm personel oy kullanmalıdır. Böylece her meslek grubunun saygınlığını biraz daha artıracaktır.

 

7- Çalıştıkları hizmet sınıfına atanabilecek bir önlisans programı bitiren personele, lisans tamamlama programı açılmalıdır.

 

8- YÖK'e bağlı kurumlar arasında atama-nakil işlemlerinin yapılabilmesi ve bunun usul ve esaslarını belirleyen bir yönetmeliğin çıkarılması gerekmektedir. Bunun yanında aynı unvan, branş ve statüde görev yapan personel, karşılıklı olarak muvafakata gerek kalmadan kurumlar arasında yer değiştirebilmelidir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo