SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞTAYIMIZ SONA ERDİ

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM) tarafından düzenlenen Sosyal Politika Çalıştayı, sona erdi. İki gün süren ve açılışına Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin’in de katıldığı çalıştayda sosyal politikalar, uygulamalar, toplumdaki karşılığı, sürdürülebilirlik gibi konuların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarının sorunları da ele alındı.

Çalıştaya; Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ASPB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TEPAV, Mazlumder, Deniz Feneri Derneği, Cansuyu Derneği, SYDV temsilcisi, THSK, Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Keçiören Belediyesi, Adomar Araştırma Merkezi, Anadolu Kalkınma Vakfı, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan uzmanlar ile akademisyenler katıldı. Sonuç Bildirisi ise, çalıştay moderatörleri ve katılımcıların katkılarıyla en kısa sürede hazırlanacak.

1.            OTURUM’da

Sosyal politika uygulamalarında sosyal hizmet ve sosyal yardım algısı (İlgili kurumların ve toplumun bakışı)

Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel birikimin sosyal hizmetler ve sosyal yardım uygulamalarına yansıması,

Mevcut sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarında;

 

•             Kurumsal yapılanma sorunları

•             İnsan kaynakları sorunları (eleman temini, çalışanların eğitimi, İş doyumu ve tükenmişlik vs.)

•             Mevzuat sorunları (Kalkınma planları, kalite uygulamaları, stratejik plan ve eylem planlarını da içeren düzenlemeler)

•             Finansman sorunları

·             Hedef kitlede tanımlama ve erişim sorunları (toplum, aile, birey)

·             Hizmet üretim sürecine ilişkin sorunlar;

•             Geliştirici değiştirici hizmetler,

•             Koruyucu önleyici hizmetler,

•             Tedavi edici hizmetlerde

        - Hizmetlerin yaygınlığı,

        - Hizmetlere erişilebilirlik,

        - Geri bildirim mekanizmalarının işlevselliği

 

2. OTURUM’da

Sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarının değerlendirilmesinde;

·             Yönetim modelleri (merkezi yönetim, yerel yönetimler, STK, ekonomik ve sosyal konsey, komisyon ve kurullar) tartışmaları ve kurumlar arası koordinasyon

•             Uluslararası boyut ( göç, insan ticareti, uyuşturucu ile mücadele, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetler vs.)

·             Hizmetlerin sunulduğu ortam ve çevre koşulları,

·             Hizmetlere ilişkin memnuniyet, gönüllü katkıların ve paydaş sorumluluğunun geliştirilmesi

 

3.OTURUM’da

-             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanları Çalışma Koşulları

•             Fiziki Şartlar

•             Teknolojik Altyapı

•             Sosyal Ortam

•             Dış Kaynaklı Ortam Riskleri

•             Şiddet ve Mobbing

-              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanlarının Sorunları

•             İnsan Kaynağı İhtiyacı

•             Farklı İstihdam Modelleri

•             Mesleki İhtisaslaşma

•             Mesleki Riskler

•             Mali Haklar

•             Özlük Hakları

-             Diğer Sorunlar tartışıldı.

Tartışmalar neticesinde katılımcılardan yukarıdaki başlıkların çözümü noktasında önemli görüşler elde edildi. Elde edilen sonuçlar en kısa zamanda kamuoyu ve devletin ilgili tüm kesimleri ile paylaşılacak.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo