taleplerimiz doğrultusunda yapılan değişiklikler resmi gazete’de yayımlı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bir süre önce yapılan değişikliğe ilişkin yaptığımız girişimler sonuç verdi. Sendikamızın talepleri doğrultusunda yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş bir süre önce yayınlanan yönetmeliğin çalışanların huzurunu kaçırdığını belirterek yönetmelikte yapılmasını istedikleri değişiklikleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları’na ilettiklerini, Müsteşar Zahteroğulları ile yapılan görüşmede başta rotasyon konusu olmak üzere yönetmelikteki bazı maddelerde değişikliğe gidilmesini istediklerini belirtti.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda denenmek istenen rotasyon uygulamasının, tüm bakanlık ve kamu kurumlarında yaygınlaştırılmak isteneceğini ifade eden Memiş, mücadeleleri ile bunun önüne geçtiklerini ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın mecburi rotasyon uygulamasından vazgeçmesiyle çalışanların rahat bir nefes aldığını kaydeden Memiş, kamu personelini ilgilendiren her türlü yasal değişiklik çalışmasında sendikaların görüşlerinin alınması gerektiğini dile getirdi.AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE TALEBİMİZ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


1. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin zorunlu çalışma sürelerine ilişkin hükümlerin kapsamı dışında tutulmasını talep etmiştik. Talebimiz üzerine yapılan değişiklik ile yardımcı hizmetler sınıfı personel zorunlu çalışma sürelerine ilişkin hükümlerin kapsamı dışına çıkarılmıştır.


2. Rotasyonu düzenleyen, personelin bulunduğu yerde en fazla 10 yıl görev yapabileceğine ve bu uygulamanın 2014 yılından itibaren uygulanacağına ilişkin hükümlerin tamamının Yönetmelikten çıkarılması gerektiğini, personele azami çalışma süresi öngörülmesine ilişkin bir sistemin kabulünün mümkün olmadığını belirtmiştik. Talebimiz doğrultusunda yapılan değişiklik ile personelin her bölgede çalışma zorunluluğu, atamalarda ancak bir üst hizmet bölgesini talep edebilme şartı, bulunduğu yerde en fazla 10 yıl görev yapabileceğine ve bu uygulamanın 2014 yılından itibaren uygulanacağına ilişkin düzenlemelerin tamamı iptal edilmiştir.


3. Taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına yapılacak atamalar atama dönemi dışında yapılacak atamalar arasına eklenmiştir.


4. Bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı bölge içerisinde bir başka yere kendi isteği ile atanırsa en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atanma talebinde bulunamayacak idi. Bulunduğu bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmuş bir personelin neden yeniden yer değişikliği talebinde bulunamayacağına dair bu maddeye karşı çıkarak iki yıllık şartın kaldırılmasını talep etmiştir. Talebimiz üzerine eş, sağlık ve çocuğunun öğrenim durumu mazeretleri halinde iki yıllık şarta uyma yükümlülüğü kaldırılmıştır.


5. İstifa sonrası yeniden atama ve başka kurum/kuruluşlardan naklen atananlar iki yıl geçmedikçe sağlık mazereti hariç yer değiştirme talebinde bulunamayacak idi. Eş durumu ve öğrenim durumu gibi mazeret durumlarının da madde kapsamındaki istisnalar arasında sayılması gerektiğini belirtmiş idik. Talebimiz doğrultusunda değişiklik yapılarak eş durumu ve öğrenim durumu da istisnalar arasında sayılmıştır.


6. Sağlık mazereti nedeniyle tayin talebinde bulunanların tedavilerinin yapılabileceği bir il’e atanması gerekirken, aynı bölge ya da bölge sırası takip edilerek alt veya üst bölge şartı getirilmiş idi. Sağlık durumu gibi insani bir durumda tedavinin yapılacağı bir il’e gönderilmeleri gerekmekte olup, bölgelere bakılmaması gerekmektedir dedik. Talebimiz üzerine mezkur cümle “Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.” olarak değiştirilmiştir.


7. Bakanlığın eş durumu tayinlerinde zorunlu çalışma süresini değil de aile bütünlüğünü ön pla tutması gerekmektedir. Bu nedenle; Bakanlık personeli olup da aynı bölgede görev yapan eşlerin her birinin, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini tamamlamadan atanma talebinde bulunamayacağına dair hükmün Yönetmelikten çıkarılması gerekmektedir dedik ve yeni düzenleme ile 14. maddenin yedinci fıkrasındaki mezkur düzenleme yürürlükten kaldırıldı.


8. Görev performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yerinin değiştirilmesine dair düzenleme “Yetkili amirin teklifi üzerine atama” başlıklı Yönetmeliğin 16. maddesinden çıkarılmıştır.


9. Belirli bir proje veya eğitim gibi hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla geçici görevlendirme yapılabileceği şartı getirilmiş idi. Geçici görevlendirmeler için bu şartın kaldırılmasını talep ettik. Madde metni “Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo