TIBBİ SEKRETERLİK İLE TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK MEZUNLARI İÇİN YÖK’E BAŞVURDUK

Tıbbi Sekreterlik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Mezunları’nın da lisans tamamlama kapsamına alınması için YÖK’e başvurduk. Sendikamız tarafından YÖK’e yazılan yazıda, lisans tamamlamanın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verilen sözlerden birisi olduğu hatırlatıldı ve bu konudaki yasal düzenlemenin de taleplerimiz doğrultusunda yapıldığına dikkat çekildi.

19 Kasım 2014 tarih ve 6569 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen geçici 69. madde ile lisans tamamlamanın yasalaştığının belirtildiği yazımızda, Mezkur Kanun hükmünde“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.” hükmüne yer verildiğine dikkat çekildi.

YÖK tarafından 23.07.2015 tarihinde yayınlanan duyuruda, lisans tamamlama programlarına başvuru yapabilecek ön lisans programları arasında Tıbbi Sekreterlik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümlerine yer verilmediğini belirttiğimiz başvuru yazımızda; ‘Tıbbi Sekreterlik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunları, sağlık hizmetleri sınıfında bir memuriyet olan tıbbi sekreter kadrosuna atanmaktadır. Bu doğrultuda; yapılan lisans tamamlama çalışmasına Tıbbi Sekreterlik ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunlarının da dahil edilmesi’ gerektiğini ifade ettik.

Diplomalarında “Laborant” ifadesi geçen ön lisans mezunlarının da “Tıbbi laboratuvar” ön lisans bölümü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin YÖK’e ayrıca başvuruda bulunduk.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo