SENDİKA YÖNETİCİSİ OLAN SÖZLEŞMELİ İDARECİDEN, SENDİKA İZNİNDE DÖNER SERMAYE KESİNTİSİ OLMAYACAK

Isparta İdare Mahkemesi, Kamu Hastaneleri Kurumu’nda sözleşmeli yöneticilik yapan sendika yöneticisinin, haftalık sendikal iznini kullanması halinde, maaşından ve ek ödemesinden kesinti yapılmamasına karar verdi.

Konuyla ilgili hukuk zaferi, sendikamız tarafından kazanıldı. Sağlık-Sen Şube Yöneticimiz ve Burdur Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nde sözleşmeli uzman olarak görev yapan Osman Candan ile Burdur Devlet Hastanesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Davaz’ın haftalık sendikal izin kullandığı gerekçesiyle döner sermayesinden yapılan kesintilerin iade edilmesi için yargı yoluna gidildi. Dava gerekçesinde; sendikal faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hizmet verimliliğinin artırılması amacıyla izinlerin kullanıldığı, ücretinden kesintinin örgütlenme özgürlüğüne açıkça aykırı olduğu, sendikal faaliyetlerde aksaklıklara sebebiyet verebileceği, Anayasa’nın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istendi.

Sendikamızın talebini karara bağlayan Isparta İdare Mahkemesi, 2014/963 esas ve 2015/545 No’lu kararında, kamu görevlilerinin sendikal izinli sayıldıkları süre içinde bu ödemelerden yararlandırılmamalarında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığına karar verdi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo