gündoğdu: iş güvencesi kırmızı çizgimiz, dokundurtmayız

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu personel sistemine yönelik gündemdeki tartışmalara sert tepki göstererek, “Biz, ‘çalışanlar’a geçmek istemiyoruz, zaten çalışıyoruz. İş güvencesinin kaldırılması bizim kırmızı çizgimizdir. İş güvencesine dokundurtmayız” şeklinde konuştu.

 

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda, personel statüleriyle ilgili bölümde konuşan Gündoğdu, basından öğrendikleri düzenleme söylentilerinin kendilerini rahatsız ettiğini kaydetti. Çalışanlar kavramına karşı olduklarını söyleyen Gündoğdu, “Memur, memur olarak çalışsın, işçi işçi olarak çalışsın. Herkes işini bu şekilde yapmaya devam etsin.” dedi.

 

İsihdamında zorluk çekilen bölgelerde istihdamı sağlamak için gündeme getirilen rotasyon söylentisine de tepki gösteren Gündoğdu, “Rotasyon geliyor haberleri, uyuyan devi uyırma çabalarının bir parçası ise bunda büyük ora başarılı olunmuştur. Kamudaki personel dağılımındaki dengesizliğe rotasyonla çözüm bulunmasını doğru bulmuyoruz. Kavimler göçüne şiddetle karşıyız. İstihdamda kolaylık isteniyorsa, zorluk çekilen yerlere pozitif ayrımcılık yapılarak bu sorun aşılabilir. Devlet eski alışkanlıklarından vaz geçmeli. Bölgede çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılmalı.” şeklinde konuştu.

 

Gündoğdu, pozitif ayrımcılık konusuna getirdikleri önerileri ise şu şekilde açıkladı: “Kamu görevlisi ihtiyacının karşılanamadığı ve yoğun sirkülasyonun yaşığı hizmet alanlarında görev yapan kamu görevlilerine pozitif ayrımcılık yapılmalı. Bunun için; özel hizmet tazminatlarının artırımlı ödenmesi, gelir vergisi indirimi sağlanması, sosyal güvenlik primi kişi keseneklerinin bir bölümünün devlet tarafından ödenmesi, eş ve çocuk yardımının artırımlı ödenmesi, zorunlu hizmet yükümlülüğü veya zorunlu bölge hizmeti öngörülen hizmet alanında zorunluluk süresinden fazla kaldığı her yıl için 3 ay veya 5 yıl için bir yıl fiili hizmet zammı verilmesi, yer değiştirmelerde veya sınava ya da puanlamaya dayalı yöneticilik görevlerine atanmada bu tür hizmet alanlarında görev yapılan hizmet süreleri için ilave hizmet puanı verilmesi, bu hizmet alanlarında görev yapılan sürenin 3 veya 5 yılı aşmasından sonra bu hizmet alanları için verilen hizmet puanlarının iki kat olarak hesaplanması gibi teşvik ve ikna edici seçenekler hayata geçirilmelidir.”

 

Bütün sözleşmeli personelin kadroya alınması talebini tekrarlayan Ahmet Gündoğdu, KİT’lerdeki sözleşmelilere ise tercih hakkı sunulmasını istedi. İşçi kadrosuyla istihdam edilen mühendis, mimar, avukat gibi meslek guruplarına da memurluğa geçiş imkanı verilmesini isteyen Gündoğdu, TÜİK’deki 4/C’li personelin anketör kadrosuna alınmasını istedi. Gündoğdu, diğer 4/C’li personelle ilgili olarak şu talepleri dile getirdi: "Personel statüsünün tekleştirilmesi kapsamında 4/C (geçici personel) statüsünde istihdam edilen personelin de kadroya geçirilmesi ve memur statüsünde istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, bu kapsamdaki mevcuk personelin, öğrenim durumları ve yürüttükleri görevler gibi ölçütler üzerinden durumlarına uygun hizmet sınıfları ile ünvanlarla ilişkilendirilmek suretiyle kadroya geçişleri sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir. Bu noktada TÜİK'te görev yapan 4/C'li personelin kendileri için ihdas edilecek anketör ünvanı ile kadroya geçirilmeleri noktasında özel bir düzenleme yapılması hem gerekli, hem de uygun olacaktır." 

 

Özel sektörden kamuya yapılan atamalara da değinen Gündoğdu, devlet memurları ile özel sektörden gelenlerin aynı kriterlere tabi olmaması gerektiğini kaydetti. Disiplin cezalarına yönelik tartışmalara da değinen Gündoğdu, cezaların ağırlaştırılmasına karşı olduklarını belirtti.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo