SASAM’DAN SAĞLIK HİZMETLERİNE BÜYÜK KATKI

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM), yayınladığı kitaplarla sağlık hizmetlerine büyük katkı yapıyor. Üçüncü Yılında Kamu Hastane Birlikleri, Kamuda Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Çalıştayı Sonuç Raporu ve Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Yıpranma Payı Çalıştayı Raporu kitap haline getirilerek yayınlandı.

 

Sendikamız tarafından akademik sendikacılık anlayışı gereği kurulan SASAM, kuruluş amacına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda, konusunda uzman ekipleri barındıran SASAM’ın yayınladığı son kitaplar, sorunlar ve çözümüne yönelik önerileri içeriyor.

 

Genel Başkanımız Metin Memiş, SASAM’ın sağlık hizmetleri konusunda büyük bir boşluğu dolduracağına inandıklarını söyledi. SASAM kadrosunun kendi alanlarında uzman kişilerden oluştuğunu belirten Memiş, “Sorunlardan beslenen değil, çözüm üreten bir anlayışı benimsedik. Sorunları tespit ediyor, çözüm önerilerini sunuyoruz. Akademik ve vizyoner sendikacılık anlayışımız gereği kurduğumuz SASAM bu alanda önemli bir boşluğu dolduracak. SASAM, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve politikalarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine önemli hizmetlere imza atacak. Daha önce düzenlediğimiz çalıştay ve gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçları, uzmanlarımız tarafından analiz edilerek kitaplaştırıldı” şeklinde konuştu.

 

3 KİTAP YAYINLANDI

SASAM tarafından yayınlanan kitaplar ve içerikleri ise şu şekilde:

ÜÇÜNCÜ YILINDA KAMU HASTANE BİRLİKLERİ

SASAM Analiz’in ilk sayısını, Sağlık-Sen’in kısa süre önce tamamlanan araştırması ve Kamu Hastane Birliklerinde 2015 yılı itibariyle başlayan yeni dönem oluşturdu.

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de sağlık hizmeti üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren Kamu Hastane Birliklerinin geçmiş serüvenini ve geleceğini, Sağlık Sen’in saha araştırmasının sonuçları ve analiz ekibinin elde ettiği uzman görüşleri ışığında ve KHB modeline panoramik bir bakışla irdelemeyi ve sistemi başarıya taşıyacak öneriler sunmayı amaçlıyoruz.

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI:

Bilindiği gibi, 12. Cumhurbaşkanımız sendikamızın etkinliğine katılarak 450 bin sağlık çalışanına yıpranma payı hakkı müjdesi vermişti. Bu konuda süreci hızlandırmak ve yıpranma payının temelini oluşturacak çalışmalara katkı sunmak amacıyla 2014 Aralık ayı içinde “Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunları ve Yıpranma Payı Çalıştayı” düzenledik. Çalıştaya Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, Devlet Personel Başkanlığı uzmanları, Akademisyenler ve her meslek grubundan sağlık çalışanlarımız katıldı. Çalıştayda iş sağlığı risklerinin, sağlık çalışanlarını nasıl etkilediği ve ne derece yıprattığı katılımcılar tarafından ifade edilmişti. Bu çalıştayın çıktıları; yıpranma payı ile ilgili yapılacak yasal çalışmaya katkı sağlaması açısından kıymetli olduğu kadar, çalışma ortamlarında yaşanan iş sağlığı güvenliği riskleriyle mücadelemize ve bu alanda gelecekte yapacağımız diğer çalışmalara da ışık tutması açısından önem arz ediyor.

 

KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

22 Kasım Diş Hekimleri gününde, Türkiye genelinde ADSM’lerde görev yapan diş hekimi, diş

teknisyeni/teknikeri, diş protez teknisyeni/teknikerinin katılımı ile düzenlediğimiz Çalıştayımızda; ağız ve diş sağlığı hizmetleri mevzuatı, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde istihdam, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çalışanların sorunları (özlük hakları, ek ödeme, malpraktis, statü sorunları, SUT fiyatları, sağlık sorunları, çalışma ortamı, iş yükü), ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin geleceği konuları çeşitli boyutlarıyla tartışıldı.

 

Çalıştay sonucuna göre hizmet sunumu için yeterli sayıda istihdamın sağlanması, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, %70’ine yakını kas-iskelet sistemi rahatsızlığı çeken ve %30’a yakını ise varis hastalığına yakalanmış ağız ve diş sağlığı çalışanlarının en büyük mesleki beklentileridir.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo