AİLE HEKİMLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK!

16.04.2015 Tarihli ve 29328 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında Aile Hekimliği Uygulamasında uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinde de değişikliğe gidildi. Uygulanacak ihtar puanlarından “mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek" şeklindeki 20 puan ile cezalandırılacağı hükmü bulunan ibarenin kabul edilmesi mümkün değildir. Sendikamız üyeleri için nöbete gitmeme eylemlerimiz devam edecektir.

Yönetmelik değişikliğine ilişkin değerlendirmeler bugün internet sitemizde yayınlanacaktır. 

Karşılaştırmalı yeni ihtar puanları şu şekilde: 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo