Biyologların İstihdam Politikası Yenilenmelidir

Dünyada gelişmiş tüm ülkelerde ve Avrupa Birliği ülkelerinde Çevre, Tarım ve Sağlık sektörleri başta olmak üzere profesyonel meslekler içinde önem sırasına göre en ön sıralarda yer alan biyologlar, ülkemizde işsiz ve gizli işsiz durumuna düşmüşlerdir.

Bugün ülkemizde üniversitelerden yılda 6000’in üzerinde biyolog mezun olmaktadır. Her on kişiden yalnız biri kendi mesleğiyle ilgili çalışabilmektedir. İstihdam politikaları daha sağlıklı yapılabilse ve buna bağlı olarak kişilerin aldığı eğitimlere göre görevlendirmeler yapılabilse daha az sorunla karşılaşılır ve bunun sonucunda problemler daha kısa sürede çözülebilir.

Bilimde gelişen ülkelerde biyologlara verilen önem çok yüksek iken, ülkemizde uygulamadan kaynaklanan tam tersine bir durum mevcuttur. Hala bir Biyoloğun ne iş yapması gerektiği konusunda fikir birliğine varılamamıştır. Kısacası görev tanımları halen daha oluşturulamamıştır.

Biyologlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer verilen bir meslek grubu olmalarına rağmen maalesef “Sağlıkta Dönüşüm Yasası” kapsamında isimleri bile geçmemektedir.

Biyologlar, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Fizikçi-Kimyager gibi en az 4 yıllık fakülte mezunu olmalarına rağmen temel bilimcilerden farklı olarak, hem de ilgili hizmet sınıfının hep yardımcı sağlık personeli ve diğerleri kapsamında yer almaktadırlar. Örneğin biyologlar hastanelerde Laborant kadrolarında çalıştırılmaktadırlar.

Biyoloji mezunlarına TUS sınavlarına yeniden girebilme imkanı tanınmalıdır.

Biyologlar Sağlık Bakanlığı’nın kendi kurumları arasında da adaletsizliğe uğramaktadırlar. Örneğin; Kamu Hastaneleri Kurumu’nda çalışan bir biyoloğun hizmet alanı-kadro unvan katsayısı 0,40 iken Halk Sağlığı Kurumu’nda biyoloğun hizmet alanı-kadro unvan katsayısı 0,75 olarak hesaplanmaktadır. Bu eşitsizlik çalışanların iş motivasyonlarını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Tüm sağlık çalışanları gibi biyoloji mezunlarının da beklediği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı bir an önce yapılarak sorunların bir nebze de azalmasına olanak tanınmalıdır. Ayrıca müfettişlik ve bazı idari görevlerde mağduriyet yaşayan biyologların mağduriyetleri giderilmelidir.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak çalışanların sosyal ve ekonomik anlamda en iyi şartlarda yaşamaları için bugüne kadar yaptığımız mücadeleyi bundan sonra da sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz. 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü’nü kutlarken sağlık çalışanlarının tamamına olduğu gibi biyologlara da yıpranma payı verilmesini talep ediyor, Biyologların sorunsuz bir şekilde mesleklerini sürdürdüğü günleri temenni ediyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo