Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarımızın Taleplerini Bakan Çelik’e İlettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapılan Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı tamamlandı. Genel Başkanımız Metin Memiş de toplantıda, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini içeren bir konuşma yaptı.

Sağlık alanında personel istihdamının ihtiyacın çok altında kaldığını kaydeden Genel Başkanımız Metin Memiş bu yetersizliğin sağlık hizmetlerinde aksama, sağlıkta şiddet, çalışanların tükenmişliğinin artması gibi olumsuz durumlara neden olduğunu ifade etti. İlk etapta yaklaşık 40 bin personel alımı beklenirken bu sayının 10 binlerde kalmasının sorunların devamı anlamına geleceğini kaydeden Memiş, konunun acilen gündeme alınması gerektiğini söyledi.

Hizmet alımının taşeronlaşma yolu ile gerçekleştirilmesinin de önemli sorunlara yol açacağını kaydeden Genel Başkanımız Metin Memiş, Tıbbi Sekreter, ATT, Hemşire ve sağlık alanındaki diğer bölümlerden mezun olan onbinlerce kişi kamuda istihdam edilmeyi beklerken taşeron uygulamasının doğru olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına verdiği yıpranma payı, lisans tamamlama ve kreş konularındaki talimatlarına karşın Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlıkların konu ile ilgili gerekenleri yapmadıklarını kaydeden Memiş, bir an önce çalışmaların sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Ek ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmasının doğru bir uygulama olmadığını ifade eden Genel Başkanımız Metin Memiş, toplantıda 2006-2011 yılları arasında görev yapmış 4/B ‘lilerin ek ödemelerinden kesilen sigorta prim kesintilerinin iade edilmesi, 4/C ‘li personelin de döner sermaye ödemelerinden yararlanması, Genel Sekreterliklerde görev yapan tabip dışı sözleşmeli personele ek ödeme verilmesi, 4/C, vekil ebe-hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının kadroya geçirilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nda görevde yükselme sınavlarının her yıl yapılması, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanların 6 ay süre ile sağlık giderlerini kendisinin karşılaması gibi talepleri iletti. 

 

MEMİŞ: KPDK ve TOPLU SÖZLEŞMEDE ALINAN KARARLARI TAKİP EDECEK SEKRETERYA KURULMALI

Genel Başkanımız Metin Memiş, gerek Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gerekse toplu sözleşme toplantılarında alınan kararların uygulanmasını takip edecek ve yaşanabilecek sorunlarda müracaat edilebilecek bir sekreterya kurulması önerisini Bakan Çelik’e iletti. Bugüne kadar yaşanan olumsuzluklarda kurulun yeniden toplanmasının beklendiğini ve bunun da sorunların çözümünü aksattığını ifade eden Memiş, kurulacak sekreteryanın fayda sağlayacağını ifade etti.

Genel Başkanımızın talebi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Devlet Personel Başkanı’na bu hafta içinde sekreteryanın kurulması ve sendikalardan da temsilci alınarak sekreteryanın aktif olarak çalıştırılmasını talimatını verdi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo