MEMİŞ: TOPLUMSAL ŞİDDET SAĞLIKTA ŞİDDETİ DE TETİKLİYOR

İstanbul 2 No'lu Şube, İstanbul Üniversite Şube ve Zonguldak Şubelerimizin İl Divan Toplantıları gerçekleştirildi.

İl Divan Toplantılarına Genel Başkanımız Metin Memiş ile birlikte Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Başkanlarımız ve üyelerimiz katıldı.

Toplantılarda konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş toplumsal şiddetin son yıllarda Türkiye’de anormal ölçüde bir artış gösterdiğini söyledi. Toplumsal şiddetle birlikte sağlıkta şiddetin de arttığını kaydeden Memiş “Sağlık çalışanlarımız yoğun iş temposu altında eziliyorlar. Avrupa’daki meslektaşlarının 5 katı yoğunlukta çalışıyorlar. Bunun yanında adaletsiz döner sermaye başta olmak üzere şiddet ve mobbinge maruz kalmak suretiyle belli ölçüde yıpranmışlık ve tükenmişlik yaşıyorlar. Türkiye’de sağlık hizmetlerinden halkımızın memnun olduğundan bahsediliyor ama diğer taraftan da sağlık çalışanlarına şiddetin arttığına şahit oluyoruz. Sağlık çalışanlarımız fedakarca halkımıza hizmet verirken şiddete uğramaları içler acısı bir durum. Bu anlamda şiddet uygulayanların 24 saat gözaltında tutulması gibi bir madde olmasına rağmen şiddeti önlemek adına daha caydırıcı tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz.

"ŞİDDET UYGULAYANLAR SAĞLIK GİDERLERİNİ KENDİ CEPLERİNDEN KARŞILASINLAR"

Şiddet uygulayanların 6 ay süreyle sağlık giderlerini kendi ceplerinden ödemeleri önerisini hatırlatan Memiş, “Özellikle bizim Sağlık-Sen olarak önerdiğimiz bir düzenleme vardı. Şiddet uygulayanların yılın 6 aylık süresinde sağlık giderlerini kendi ceplerinden karşılamaları ile ilgili bir düzenleme. Durum onu gösteriyor ki şiddet arttıkça herhalde bizim bu talebimiz uygulanmak zorunda kalınacak” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI CİDDİ BİR TRAVMA YAŞIYOR

Türkiye’de sağlık çalışanlarının Avrupa’daki meslektaşlarına oranla çok az ücret alırken onlardan daha fazla çalıştığına dikkat çeken Memiş, özellikle sağlıkta istihdam politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İnsanca bir çalışma ortamı ve uygun standartlar oluşturulması gerektiğini ifade eden Memiş “Bunu her platformda dile getiriyoruz. Yıpranma payı ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması konusunu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımız yıpranma payı ile ilgili talimatlarını verdi. İnşallah kısa sürede bu sorun çözülecek ve sıra ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması konusuna gelecek. Sağlık-Sen olarak 2015 yılını ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması için mücadele yılı ilan ettik. İnşallah bu mücadelemizde başarılı olup sağlık çalışanlarının bu mağduriyetini gidermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

NÖBET ÜCRETLERİNİN YÜZDE 50 ARTTIRILMASI ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Nöbet ücretlerine yapılan zammı olumlu karşıladıkları ifade eden Memiş, “Nöbet ücretlerinin yüzde 50 arttırılması önemli bir gelişme. Bunu kesinlikle önemsiyoruz. Bu geçmişten bu yana gündeme getirdiğimiz bir konu ancak bazı hastanelerde nöbet ücretleri döner sermaye kaynağından verildiği için ücret verilmesi yerine nöbet izni kullandırmak suretiyle bir uygulama yapılıyor. Yani arkadaşlarımız yüzde 50 nöbet ücretlerini alamadan izin kullanmak durumunda kalıyor. Bunun önüne geçilip çalışanların nöbet ücretlerini almasının sağlanması gerekir” dedi.

GENEL MERKEZ YÖNETİCİLERİMİZ ŞUBELERİMİZİN PROGRAMLARINA KATILDI

Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş Zonguldak Şubemizin düzenlediği programa katıldı. Genel Başkan Yardımcılarımız İdris Baykan ve Kemal Çırak İzmir Şubemizin İl Divan Toplantısına katıldı.

Erzurum Şubemiz tarafından düzenlenen Aile Hekimliği Çalıştayı’na Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek katıldı.

Hatay Şubemizin İl Divan Toplantısı’na ise Genel Başkan Yardımcılarımız Himmet Bayar ve Abdülaziz Aslan katıldı.


  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo