SAĞLIK BAKANLIĞI, TAŞERON ISRARINDAN VAZGEÇMELİDİR

Sağlık-Sen olarak kamuda tek tip istihdamı savunduk ve sözleşmeli kamu görevlilerinin kadroya geçmesine öncülük ettik. Vekil ebe hemşireler, kamu dışı aile sağlığı merkezi çalışanları ve 4/C’liler kadro beklerken, Sağlık Bakanlığı’nın acil sağlık hizmetleri için taşeron üzerinden hizmet alımı yapacak olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Kamu hizmetleri, kadrolu kamu görevlisi tarafından verilmelidir. Sağlık gibi hayati bir konunun bu temel ilkeden uzak görülerek taşeron üzerinden hizmet alımına gitmesi, emek sömürüsünü teşvik etmektedir. Ayrıca aynı ambulanstaki aynı okul mezunu iki çalışandan birinin taşeron diğerinin kadrolu olması iş barışını olumsuz yönde etkileyecek önemli bir faktördür. Bozulan iş barışı ise sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşmesine veya hasta-çalışan arasındaki ilişkinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecektir.

Sağlık Bakanlığı’nda yıllık her branştaki toplam istihdamın 12 binlerde olması farklı branşlardaki açığı karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Sağlık hizmetlerinde, personel açığı taşeron eliyle değil, kadrolu istihdam yapılarak sorun çözülmelidir. Devlet eliyle kayıt dışılığı ve emek sömürücülüğü yapılması kararından en kısa sürede vazgeçilmelidir.

Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; taşeron eliyle hizmet alımından vazgeçmesi, kadrolu kamu görevlisi alarak, hem işsizliğin azaltılmasına katkı sunmak, hem de hizmet sunumunda kaliteyi yükseltmesi gerekmektedir. Bir kamu görevlisinin görevi başındaki sorumlulukları yasayla belirlenmiş iken, taşeron üzerinden bu hizmeti görenlere yüklenebilecek sorumluluklar ne kadar yerine getirilecektir?

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo