Yıpranma Payı, Sendikamız Tarafından Düzenlenecek Çalıştay’da Ele Alınıyor

Sendikamız Sağlık-Sen tarafından “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI” düzenlenecek.

6 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecek olan çalıştaya Genel Başkanımız Metin Memiş ve Genel Merkez Yöneticilerimizin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı Bürokratları, Akademisyenler, uzmanlar ve her meslek grubundan sağlık çalışanları katılacak.

ÇALIŞTAY KONULARI

1- Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği- Uygulamalar ve Sorunlar

2- Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Riskleri- İş Kazası, Meslek Hastalığı, Şiddet ve Mobbing, Tükenmişlik 

3- Sağlık Çalışanlarının Çalışma Süreleri, Ücret ve İş Yükü Türkiye-Avrupa-Dünya Karşılaştırması

4- Türkiye'de Yıpranma Payı Uygulamalarının Temel Dayanakları

5- Sağlıkta Yıpranma Payı Hakkının Çerçevesi  - Sonuç ve Değerlendirme

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo