Sendikamızdan İki Hukuk Zaferi Daha

Sendikamızın açtığı dava sonucunda sağlık kurumları yöneticiliği üst öğrenim sayıldı. Ayrıca açtığımız dava sonucu Van 1. İdare Mahkemesi sözleşmesini bir ay önceden ihbar etmek suretiyle feshetmediği için işsonu tazminatı alamayan 4/B’li çalışana işsonu tazminatının ödenmesine hükmetti.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ ÜST ÖĞRENİM SAYILDI

Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.04.2013 tarihli ve 2317 sayılı Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünde görülen öğrenimin Acil Tıp Teknisyenleri için bir üst öğrenim sayılmadığına dair kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru (ilk ve acil yardım) olarak çalışmakta olan sendika üyesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü tamamladıktan sonra Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümünden mezun olmuştur. İntibakının yapılması için kurumuna müracaat etmiş ancak talebi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümünün Acil Tıp Teknisyenliği için üst öğrenim olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. YÖK’ün bu kararının iptali talebiyle açtığımız davada, Danıştay 8. Dairesi; Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü’nün devamı olarak nitelendirilen Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü’ne ek puanla yerleştirilmesi nedeniyle bu bölümün Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü’nün üst öğrenimi olarak kabulü zorunlu olduğundan, hukuka aykırı olan Yükseköğretim Kurulunun işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.  

4/B’linin İŞ SONU TAZMİNATI KAZANILDI

Bitlis İlinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi hemşire olarak görev yapmaktayken, Sağlık Bakanlığı atamalarında unvan değişikliği sureti ile Ankara İline yine 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli sağlık memuru (toplum sağlığı teknisyeni) olarak atanan sendika üyesi işsonu tazminatını almak için idareye müracaat etmiştir. Sendika üyesi sözleşmeli olarak 2 hizmet yılını tamamlamış olmasına rağmen, sözleşmesini bir ay önceden ihbar etmek suretiyle feshetmediği için kendisine iş sonu tazminatı ödenmemiştir. Bu işlemin iptali için açtığımız davada Van 1. İdare Mahkemesi, sözleşmesini önceden ihbar ederek fesheden davacının bir ay önceden ihbar etmemiş olmasının işsonu tazminatı almasına engel olmadığını belirterek dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo