SAĞLIK-SEN, LİSANS TAMAMLAMA VE NÖBETLE İLGİLİ KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısına katılarak torba yasaya yönelik tekliflerini sundu. Aile hekimlerinin nöbetinde dayatmadan vazgeçilmesini isteyen Memiş, sağlık çalışanlarının lisans tamamlamasına yönelik hazırladıkları taslağı da komisyona sundu.

Hazırlanan torba kanunla, aile hekimlerinin nöbet sorununun çözülmesini isteyen Metin Memiş, zorunlu nöbetin kaldırılarak ihtiyaç duyulan illerde gönüllülük esasına bağlı olarak nöbet uygulaması ile ilgili düzenleme yapılmasının doğru olacağını kaydetti. Aile hekimlerine tutturulmak istenen nöbetin, Aile Sağlığı Merkezleri’nde gerekli alt yapı sağlandıktan sonra da sağlanabileceğini belirten Memiş, “Tam Gün yasası çıkarken davet ettiniz, buradaydık. Görüşlerimizi söyledik. Ancak nöbetle ilgili görüşümüzü hayata geçirmediniz. Bugün aynı konuyla ilgili olarak yine buradayız. Bugün söylediklerimiz hayata geçirilmezse, altı ay sonra yine burada olacağız yeni bir değişikliğin yapılacağı konusunda hiçbir şüphemiz yok” şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen Türkiye Buluşması’nda, Başbakan Erdoğan’ın sağlık çalışanlarına lisans tamamlama sözü verdiğini hatırlatan Memiş, torba yasaya eklenen düzenlemede lisans tamamlamanın yapılması ile ilgili tarih belirtilmemesinin bu sorunu çözmeyeceğini, bunun için bir tarih belirlenmesi ve bu tarihin 2014-2015 eğitim öğretim yılına ilişkin bir düzenleme olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca geçici maddeyle lisans tamamlamada önceliğin “Sağlık Bakanlığı Çalışanları”nın yanında “Üniversite Çalışanları” ibaresinin de eklenmesini talep ettiklerini söyleyen Memiş, hazırlanan ve bu talepleri de içeren taslak metni, torba yasaya eklenmesi talebiyle komisyona sundu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo