Türkiye’nin Sağlık Okur-Yazarlığı Haritası Çıkarılıyor

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, yaptıkları Sağlık Okur-Yazarlığı(SOYA) anketi sonrası ilk kez toplumun sağlık okur-yazarlığı konusunda kapsamlı ve bilimsel veriler elde edileceğini söyledi. Memiş, yaptıkları çalışmanın aynı zamanda Türkiye toplumunun sağlık okur-yazarlığı haritasının çıkarılması anlamına geldiğini kaydetti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık muhabirleri ile bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sendikal anlayışlarını sorunların tespiti ve çözüm önerisiyle ‘çözüm odaklı sendikacılık’ olarak tanımlayan Memiş, bunun yanı sıra ülkenin tamamını ilgilendiren konularda da sorumluluk almaktan kaçmadıklarını belirtti. 1 Mayıs’la ilgili soruyu cevaplandıran Memiş, çözüm sürecine katkı amacıyla bu yılki kutlamaları Memur-Sen olarak Diyarbakır’da yapacaklarını söyledi.

 

 

SAĞLIK OKUR-YAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

2013 yılında Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (SASAM) kurduklarını hatırlatan Metin Memiş, şu ana kadar bir çok araştırma ve çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

SOYA’nın bu çalışmaların son halkası olduğunu belirten Metin Memiş, “SOYA’nın temel amaçları arasında; Türkiye toplumundaki sağlık okur-yazarlığı oranının, sağlık okur-yazarlığına etki eden faktörlerin ve okur-yazarlık oranı, sağlık düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve sağlık-okuryazarlığı oranının artırılmasına yönelik politika önerilerinin yapılması ön plana çıkmaktadır.” dedi.

Bu proje ile sağlığın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Memiş, “Araştırmanın sonucuna göre, bakanlıkla ortak çalışmalar yapmak kaydıyla, bilinçli bir toplum oluşturmak, gereksinim duyulduğu zaman sağlık hizmeti alan vatandaşın hem kendi sağlığı, hem sağlık hizmetinin kalitesinin artması ve sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunmasını sağlayacak olması bakımından da önemli bir projedir.” şeklinde konuştu.

Araştırmanın tüm Türkiye’yi temsilen 23 ilde 5.000 kişiye anket uygulanarak gerçekleştirildiğini belirten Memiş, Avrupa Birliği’nin (AB) desteklediği ve sekiz (8) Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen “Avrupa Sağlık Okur-Yazarlığı Projesi” kapsamında geliştirilen anketin Türkiye şartlarına uyarlanması sonucu elde edilen Anket formunun kullanıldığını da ifade etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ALMALI

Yaptıkları tükenmişlik araştırmasına göre, sağlık çalışanlarının tükenmişliğinin polislerle aynı seviyede olduğunu belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye’de bir çok meslek grubunun fiili hizmet süresi zammı almasına karşın, sağlık çalışanlarının bu haktan mahrum bırakıldığını söyledi. Sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından birinin fiili hizmet süresi zammı ile ek ödemelerin emekliliğe yansımaması olduğunu hatırlatan Memiş, bu taleplerin kazanıma dönüşmesi için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ARTARKEN, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARTMADI

Sağlık hizmetlerinde 2003 yılında yüzde 39,5 olan vatandaş memnuniyet oranının yüzde 76’ya çıktığını hatırlatan Metin Memiş, çalışma koşullarından memnun olmayan çalışan oranının % 82,47, çalışma koşullarını bir önceki yıldan daha kötü olarak değerlendirenlerin oranının ise  % 47,24 olarak gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu kaydetti. Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarından memnun olmadıklarını, mesleği isteyerek seçmiş olmalarına rağmen (% 70,11), fırsatları olsa mesleğini değiştirmek istediklerini (% 68,06), bununsa önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Sağlıkta vatandaşların hizmet alma ve memnuniyet oranının artmasına karşın çalışan memnuniyeti ve sayısının aynı oranda artmadığına da dikkat çeken Metin Memiş, personel istihdamı ve sağlık personeli yetişmesine yönelik politikaların da yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

AİLE HEKİMLERİ NÖBET GENELGESİ, İPTAL İSTEMİYLE YARGIYA TAŞINDI

Son olarak Tam Gün Yasası’yla aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına nöbet tutma mecburiyeti getirildiğini söyleyen Metin Memiş, bütün karşı çıkmalarına rağmen, bunun yasalaştığını, ancak konuyla ilgili Bakanlık tarafından yayınlanan nöbet genelgesinin iptali için Danıştay’a dava açtıklarını da söyledi.

Sağlıkta şiddetle mücadele konusunda önemli adımlar atıldığını söyleyen Memiş, “Konuyla ilgili çalıştay düzenledik. TBMM’de kurulan komisyona katkı sunduk. Bilinçlenme çalışmalarına katıldık ve şiddeti her zaman protesto ettik. Torba kanunda yer alan bir maddeyle, şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması kabul edildi. Bu da yürüttüğümüz mücadelenin bir sonucudur.” dedi.

Basın programına Genel Başkan Metin Memiş'in yanı sıra Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Kaya, Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan da bulundu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo