Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 17 Nisan 2014 tarih ve 28975 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler

1. Avukat kadrosundan hukuk müşavirliği kadrosuna yapılacak atamalarda görevde yükselme yönetmeliği hükümleri uygulanmayacaktır.

            2. Görevde yükselme eğitimi Yönetmelikten çıkarılmıştır. Bundan sonra görevde yükselme eğitimi olmayacak, sınava girilecektir. Böylece ilan edilen kadronun 3 katı kadar adayın eğitime tabi tutularak sınava alınması şartı da kaldırılmış ve müracaat eden herkese sınava girme imkanı getirilmiştir.

            3. Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranan Bakanlıkta 2 yıl çalışmış olma şartı kaldırılmıştır.

            4. Görevde yükselme yazılı sınavında 70 barajı kaldırılmıştır. Yazılı sınavda başarı puanı en az 60 olarak belirlenmiştir.

            5. Şube müdürü olarak atanacaklarda yazılı ve sözlü sınav şartı aranmaktadır. Yazılı sınavda en yüksek puan alandan başlanarak ilan edilen kadro veya pozisyonun beş katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda yetmiş puan barajı uygulanacaktır.

            6. Görevde yükselme sınavında başarılı olmasına rağmen ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayanlardan en fazla asıl aday kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

            7. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla; atama yapılacak görevle ilgili konulara ilişkin puanı yüksek olanlara, hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara ve üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

  8. Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo