Müsteşar Yardımcısı Çelik’ten Sağlık-Sen’e Ziyaret

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş’i ziyaret etti. Görüşmede Memiş talep ve önerilerini dile getirirken, Müsteşar Yardımcısı Çelik karşılıklı işbirliği ve önerilere her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, İl Halk Sağlığı Kurumları’nın il sağlık müdürlükleriyle birleştirileceğine yönelik söylentileri eleştirerek, bu düşüncede olan varsa, bundan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

HALK SAĞLIĞI KURUMU ÖNLEYİCİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMALI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş konuşmasında, sağlıkta dönüşümün başlamasıyla beraber vatandaş memnuniyetini artırıcı mekanizmaların ön plana çıkarılmasına karşın bazı ayakların da eksik kaldığını ifade etti. Son yapılanmada Halk Sağlığı Kurumu’nun ayrıştırılmış olmasını önemsediklerini dile getiren Memiş, “Halk Sağlığı Kurumu’nun koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği anlamında önemli görevleri olduğunu düşünüyoruz. Ancak son günlerde Halk Sağlığı Kurumu İl Müdürlüklerinin, İl Sağlık Müdürlüğü ile birleştirileceğine yönelik bir takım duyumlar alıyoruz. Bu duyumlar, başta Halk Sağlığı Kurumu yöneticileri olmak üzere, kurum çalışanlarını da tedirgin etmektedir. Sağlık-Sen olarak biz Halk Sağlığı Kurumu’nun devamından yanayız. Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz” şeklinde konuştu. Bazı ülkelerde, Sağlık Bakanlığı’nın isminin Halk Sağlığı Bakanlığı olduğuna dikkat çeken Memiş, önümüzdeki süreçte Halk Sağlığı Müdürlüklerinin daha da güçlendirilerek koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana çıkaracak ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak çalışmalar yapmasını önemsediklerini kaydetti.

DÖNÜŞÜMDE HASTA MEMNUNİYETİ ARTTI, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ARTMADI

Sağlıkta dönüşümde vatandaş memnuniyetinin yüzde 39’lardan yüzde 76’lara çıktığını, hastane ortamlarında fiziki bazı iyileştirmeler yapıldığını ve vatandaşın sağlık hizmetine erişiminde 8,2 oranına erişilmiş olmasıyla övünüldüğünü hatırlatan Metin Memiş, bunlara karşın sağlık çalışanı sayısında aynı oranda bir artış yapılmadığını vurguladı. Bunun, aynı sayıdaki personelle çok daha fazla sayıda vatandaşa sağlık hizmeti sunulması anlamına geldiğini dile getiren Memiş, “Vatandaşın sağlık hizmetlerine erişimi elbette önemli. Ancak 8,2’lik oranla övünmememiz gerekiyor. Çünkü az sayıda sağlık personeli ile çok sayıda hastaya hizmet etmek, hastaya ayrılan sürenin yetersizliğine, hizmet kalitesinin düşmesine sebep olabilir.” dedi.

 

SAĞLIK OKUR-YAZARLIĞI ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Vatandaşın bilinçlendirilmesi noktasında, bazı basamakların eksik kaldığını ifade eden Memiş, bunlardan birisinin de sağlık okur-yazarlığına yönelik bir politika geliştirilmemesi olduğu kaydetti. Sağlık-Sen olarak sağlık okur-yazarlığı ile ilgili bir araştırma başlattıkları bilgisini veren Metin Memiş, araştırma tamamlandığında sonuçları tüm kamuoyu ile paylaşarak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilinçli hasta oluşturmanın önemine de dikkat çeken Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, acil servislere gelen hastaların yüzde 85’inin acil servis vakası olmadığını, şimdiye kadar bu insanların bilgilendirilerek, sağlık hizmetini nasıl alması gerektiğine yönelik bir çalışmanın yapılmadığını ifade etti.

Memiş, yapacakları sağlık okur-yazarlığı araştırmasının, bakanlıkla ortak çalışmalar yapmak kaydıyla, bilinçli bir toplum oluşturmak, ihtiyaç duyulduğu zaman sağlık hizmeti alan vatandaşın hem kendi sağlığı, hem sağlık hizmetinin kalitesinin artması ve sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunması açısından da önemli bir proje olduğunu dile getirdi.

Akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bir düzenlemenin de bulunmadığını belirten Memiş, şunları söyledi: “Türkiye’de ilaca ayrılan para, 15 milyar TL. Bu rakam, 2002’de de böyleydi. İlaç fiyatlarının düşmesine karşılık ayırdığımız payın aynı oranda olduğunu görüyoruz. OECD ortalamasında sağlık hizmetlerinde ilaca ayrılan pay, yüzde 15 iken bizde bu rakam yüzde 30’lar civarında. Akılcı ilaç kullanımı kılavuzu çıkarılarak sağlık çalışanlarının eğitilmesi, vatandaşların da bilgilendirilmesi sağlıkta sürdürülebilirliğe katkı sunacak diye düşünüyoruz.”

PERSONEL İSTİHDAM POLİTİKASI YOK

Personel istihdamına yönelik bir plan bulunmadığına da dikkat çeken Memiş, hekim ve hemşire açığının kapatılmasına yönelik bir politikanın bulunmamasından dolayı sağlık çalışanlarının yıprandığını kaydetti. Sağlıkta dönüşümün önemli ayaklarından biri olan performans sisteminin sağlık çalışanlarının huzursuzluğuna ve çalışma barışının bozulmasına sebep olduğunu da dile getiren Memiş, mevcut performans sisteminin acilen değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu anlamda torba yasada, tam günle ilgili bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Metin Memiş, daha sonra şunları kaydetti: “Hekimlerin yüzde 96 oranında sisteme uyum sağlamasına karşın üniversite hocalarının sisteme kazandırılması amacıyla başlatılan bu düzenleme, çalışma barışını bozacaktır. Bu anlamda tam gün yasası üzerinde yeniden bir değerlendirme yapılmalı ve bütün çalışanların mağduriyetini giderecek, haklarını verecek adil bir düzenleme yapılmalıdır. En önemlisi, performans sisteminin daha adaletli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu da yüzde 80 sabit, yüzde 20 performansa dayalı olacak şekilde olmalıdır. Ek ödeme, emekliliğe yansıtılmalı. Ayrıca sağlık çalışanlarına yıpranma payı da verilmelidir. VHKİ sınavını kazanan 2351 kişinin mağduriyetini giderecek, vekil ebe hemşirelerle kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının kadro sorunlarını çözecek yeni bir torba yasa düzenlemesi yapılmalıdır. Biz bu taleplerimizi her platformda dile getiriyoruz.”

MÜSTEŞAR YARDIMCISI ÇELİK: KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik de konuşmasında, bakanlık olarak her türlü işbirliği ve diyaloğa kapılarının açık olduğunu söyledi. Sorunların çözümü ve sağlık çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi konularında Sağlık-Sen’in genel yetkili sendika olması sebebiyle değişik platformlarda bir araya geldiklerini söyleyen Çelik, vatandaş memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti konularında kendilerinin de hassas davrandıklarını dile getirdi.

Müsteşar Yardımcısı Çelik’in ziyaretinde Metin Memiş’in yanı sıra Genel Başkan Vekili Semih Durmuş, Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Kaya ve Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Aslan da hazır bulundu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo