“SİZİN SAĞLIĞINIZ BİZİM BAYRAMIMIZ”

Değerli sağlık ve sosyal hizmet çalışanı arkadaşlarım,

Bugün 14 Mart.

Sayıları yetersiz olmasına karşın yüreklerinin büyüklüğü ile eşsiz fedakarlık duygusuyla çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarının bayramı.

Onlar kutsal bir görev ifa ediyorlar.. Onlar, yardımına ihtiyaç duyduğunuz hiçbir an halkımızı geri çevirmiyor.Gece, gündüz, tatil, bayram demeden hastalarımızın etrafında pervane oluyorlar. Onlar, kocaman yürekleriyle, her zaman olduğu gibi 14 Mart Tıp bayramında da halkımıza diyorlar ki “Sizin sağlığınız bizim bayramımızdır.”

Sağlık Sen olarak, fedakarlık timsali sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyoruz.

Sağlık çalışanlarına ödenen döner sermaye oranlarındaki belirsizlikler ve değişiklikler her geçen gün iş motivasyonunu daha da bozmakta, çalışanlar arasında adaletsizliğe neden olmaktadır. Mevcut performans sisteminin deyim yerinde ise son kullanma tarihi çoktan geçmiştir. Döner sermaye bir bahşiş değil, çalışanın emeği sonunda elde ettiği hakkıdır. Ancak ne yazık ki halen ele geçen ek ödemelerin tüm sağlık çalışanları için emekliliğe yansıtılmadığı bir gerçektir. Bir an önce sağlıkta daha adil bir ek ödeme sisteminin ikame edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ürettikleri sağlık hizmetiyle halkımızın büyük takdirini kazanan sağlık çalışanları, maalesef yoğun iş yükü ve şiddet gibi sorunlara bağlı olarak ciddi şekilde yıpranmaktadır.

Yapılan bilimsel araştırmalar, sağlık çalışanları arasındaki tükenmişlik düzeyinin sürekli toplumsal olaylarla karşı karşıya kalan polislerle aynı düzeye ulaştığını ortaya koymaktadır.

Yıpranmışlıkları polislerle aynı seviyede olan sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından faydalandırılmaması büyük bir eksikliktir.  120 bin hekim 400 bin hemşire açığının olduğu ülkemizde yoğun iş yükü altında ezilen ancak buna rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammından yararlandırılmaması, çalışanlarımızın emeklerine ve hizmetlerine yapılan büyük bir haksızlıktır.    

Tüm sağlık çalışanları 14 Mart’ı bayram olarak kutlamak bir yana, gördüğü ya da her an görebileceği şiddet kaygısı, istihdam açığından kaynaklanan ağır iş yükü ve hakkı ödenmeyen fazla mesainin stresi, ek ödemede yapılan adaletsizlikler sonucu güvenini ve ümidini kaybetmiş, bıkkın, yorgun, mutsuz, tükenmiş durumda, kendisini aldatılmış hissetmektedir.

Sağlıkta şiddetle ilgili yapmış olduğumuz araştırmaya göre, sağlık çalışanlarının yüzde 86’sı işyerine giderken şiddet görme endişesiyle gittiğini ifade etmektedir.

10 sağlık çalışanından 8'i çalışma hayatında en az bir defa fiziksel veya psikolojik şiddete uğradığını belirtmektedir.

Sağlık çalışanlarımız, gerek Sağlık Bakanlarımız,  gerek siyaset kurumu tarafından sağlıktaki dönüşümün mimarı olarak gösterilmesine karşın, çalışan memnuniyeti ve özlük haklarının verilmesine yönelik ciddi adımların atılmaması bizleri üzmektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı alamaması ve ek ödemelerin emekliliğe yansımamasıdır.

Tam güne yüzde 96’lık bir oranla destek veren hekimlerimizin performans sistemi altında ezilmelerinin önüne geçilerek, maaş ve özlük hakları iyileştirilmelidir. Performansa dayalı ek ödeme sisteminin, üniversitelerin özellikli yapıları dikkate alınarak yeniden tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Performansa dayalı ödeme sistemiyle sağlık çalışanlarının toplam gelirlerinin en az % 80’i sabit, % 20’sinin ise performansa dayalı olmasını istiyoruz.

Aile hekimlerine getirilen nöbet mecburiyetinin kaldırılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin aksamaması ve topluma bu hizmetin fayda olarak yansıması için nöbet uygulamasından mutlaka vazgeçilmelidir. Yeni çıkacak Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, önceki yönetmeliğin meydana getirdiği mağduriyetleri gidermeli ve bu yönetmeliğin yeni mağduriyetler oluşturmamasını istiyoruz.

Halkımız sunulan sağlık hizmetinden memnun, ancak sağlık çalışanları, halkımıza hissettirmese de yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle huzursuz, umutsuz.Sağlık çalışanları olarak 14 Mart Tıp Bayramı’nda, hizmet etmekten onur duyduğumuz milletimizleöncelikli bazı sorunlarımızı paylaşmak istiyoruz:

  • Gelin, başka ülkelerdeki meslektaşlarından 3 kat fazla çalıştığı halde hak ettiği verilmeyen sağlık çalışanlarının emeğine birlikte sahip çıkalım. 
  • Gelin, sağlık hizmetinin önündeki en büyük tehdit haline gelen şiddeti birlikte önleyelim. Sağlık çalışanlarının meslek onurunu koruyalım.
  • Acil Servislere başvuran hastaların yüzde 70’inin acil olmadığını, 112’ye gelen ihbarların yüzde 80’nin sahte olduğunu biliyor musunuz? Gelin, daha nitelikli sağlık hizmetinin önündeki bütün engellerle birlikte mücadele edelim.

14 Mart vesilesiyle halkımızdan destek isteyen sağlık çalışanları adına, meslek gruplarımızın en temel sorunları ve beklentilerini, onların adına kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz:

DOKTORLARIMIZ DİYOR Kİ;  Mesleki saygınlığımız korunmalı, şiddet son bulmalıdır.

AİLE HEKİMLERİMİZ DİYOR Kİ; Ortalama 4000 kişinin sağlığından sorumlu iken aile hekimi angarya nöbetlerle yıpratılmasın.

DİŞ HEKİMLERİMİZ DİYOR Kİ; Hastanede çalışan diş hekimlerinin ek ödeme puanları artırılsın.

ASİSTANLARIMIZ DİYOR Kİ;  Yoğun iş yükü altında ezilme, 24 saatten fazla çalışma ve günaşırı nöbetler son bulsun.

HEMŞİRELERİMİZ DİYOR Kİ;  Döner sermaye ek ödemelerimiz emekliliğe yansıtılsın.

EBELERİMİZ DİYOR Kİ; Ebelik Yasası çıkarılsın. Görev ve yetkilerimiz netleştirilerek mesleki kimliğimiz güçlendirilsin.

SAĞLIK MEMURLARIMIZ DİYOR Kİ;  Döner sermayelerimiz gelir vergisinden muaf olsun.

RADYOLOJİ ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Yoğun radyasyon maruz kalmamak için, çalışma süresi 7 saatten 5 saate düşürülsün.

LABORANTLARIMIZ DİYOR Kİ; Risk altında çalışan laborantlar da, riskli birim katsayısından faydalansın.

ANESTEZİ ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Lisans tamamlama hakkı tanınsın.

ATT’LERİMİZ DİYOR Kİ; Yıpranma payı verilsin.

GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Çalışırken aldığımız eğitime göre intibakımız yapılsın ve ücretimize yansısın.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Şartlarını taşıdığımız ve kazandığımız halde verilmeyen memur kadrolarımız verilsin.

TEKNİK HİZMETLER SINIFI ÇALIŞANLARIMIZ DİYOR Kİ; Döner sermaye ek ödeme katsayıları adil şekilde yeniden düzenlensin.

Sağlık çalışanları diyoruz ki;

En kutsal varlığımız olan hayata hizmet eden sağlık çalışanları mağdur edilmesin, hakları verilsin.

Hastanelerin güvenli, sağlık çalışanının mutlu, halkımızın daha da memnun olduğu günlerde buluşmak dileğiyle bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyoruz.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo