Mutemetler Yüzde 10 Ek Puanlarını Tekrar Alacak

Sağlık-Sen, mutemetlere ödenen yüzde 10’luk ek puanı iptal eden düzenlemeyi yargıya taşıyarak yürütmeyi durdurdu. Danıştay 12. Dairesi, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesindeki katkısı devam eden muhasebe yetkilisi mutemetlerin görev tanımında ve görevi gereği aldığı sorumlulukta bir değişiklik olmadığından yüzde 10 ek puanın verilmeye devam etmesine karar verdi.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinin (ll) bendine göre “muhasebe yetkilisi mutemetlerine” %10 ek puan verilirken, 24.04.2009 tarihinde Yönetmelikte yapılan değişiklik ile muhasebe yetkilisi mutemetleri madde kapsamından çıkarılmış idi. Bu nedenle de 2009 yılından beri muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görev yapanlar %10 ek puandan yararlanamamakta idi. 

Madde metninde muhasebe yetkilisi mutemetlerine yer verilmediği için sendikamız tarafından açılan davada; Danıştay 11. Daire, döner sermaye gelirlerinin elde edilmesindeki katkısı devam eden muhasebe yetkilisi mutemetlerinin görev tanımında ve görevi gereği aldığı sorumlulukta bir değişiklik olmamasına rağmen Yönetmelik değişikliği ile ek puandan yararlandırılan personel kapsamından çıkarılmasında hukuka uygunluk görülmediğine karar vermiştir. 

Danıştay 11. Dairenin bu kararına göre 2009 yılından beri %10 ek puandan yararlanamayan muhasebe yetkilisi mutemetleri Kurumlarına müracaat ederek o tarihten itibaren uygulanmayan %10 ek puanın uygulanmasını ve bu tarihe kadar kendilerine ödenmemiş olan döner sermaye farklarının yasal faizi ile birlikte kendilerine ödenmesini talep etmeleri gerekmektedir. Kurumların farkları ödememesi durumunda da 60 günlük yasal süresi içerisinde dava açmaları gerekecektir. 

ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ

MAHKEME KARARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo