Sağlık-Sen'den Döner Sermaye Eylemi

 

KUŞ GRİBİ KOMPLO MU?

Sağlık Bakanlığı önünde, ?Döner sermaye ödemelerinde yaşanan sorunlar? ile ilgili bir basın açıklaması yapan Memur-Sen ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, kamuoyunu meşgul eden Kuş gribi ile ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kuş gribi konusunda medyanın daha hassas yayınlar yapması gerektiğinin altını çizen Aksu, Türkiye?nin bir komplo ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. Avrupa Birliği ülkelerinin ellerinde bulunan kırmızı et stoklarını eritmek için Türkiye üzerinden böyle bir yaygara koparıldığını dile getiren Aksu, ?Türkiye, Kuş gribi büyük bir komplonun içine sürüklenmektedir. AB, stoklarındaki kırmızı eti tüketmek için mi böyle bir komplo kurgulamıştır. AB?ye beyaz et ihracatına izin verilmesinden sonra Türkiye?de, kuş gribi vakalarının ortaya çıkması ülkemizin nasıl bir oyunla karşı karşıya kaldığını ortaya koymaktadır? dedi. Medyanın konuya bakışını eleştiren Ahmet Aksu, ?Ne yazık ki, bazı basın yayın organları komployu alet olmaktadırlar. Şahsım olarak imkanlarım ölçüsünde kırmızı et yerine tavuk eti tüketeceğim? diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İCRA TAKİBİNDE

Aksu, Bütçe kanununda yapılan değişikliklerle sosyal güvenlik kuruluşlarının hastanelere olan borçlarının silinmesi sonucu 460'a yakın devlet hastanesinin çalışanlarına döner sermaye ödeyemediğini söyledi. Bu durumun en çok sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini dile getiren Aksu, ?Döner sermayesiyle birlikte eline gecen paraya göre kendini ayarlayan sağlık çalışanları döner sermayenin ödenmemesiyle birlikte maalesef kredi kartı borcunu ve taksitlerini ödeyemediklerinden dolayı icra takiplerine maruz kalmaktadır. Şu anda bu gelirden yoksun bırakılmak istenen sağlık çalışanlarının huzuru kalmamıştır? dedi.

EK ÖDEMELERDEKİ UÇURUM GİDERİLMELİ

Bütçe Kanunu?nun, sağlık çalışanlarına ödenen ek ödeme oranları arasında büyük uçurumlara sebebiyet verdiğini belirten Aksu, ? İlgili Kanun, Tabiplere ek ödemeye esas teşkil eden matrahın % 800 oranına kadar faydalanma imkanı tanırken, Tabip dışı personele (Yardımcı Sağlık personeli,Genel İdare Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler sınıfı personeli) üst sınır olarak bu oran %150 olarak belirlenmiştir. Bu adaletsiz durum bir an önce giderilmelidir. Bu konuda Bütçe kanununda ilgili maddedeki oranlar değiştirilmeli ve sağlık çalışanları arasındaki bu makas daraltılmalıdır? diye konuştu.

KANUNEN VERİLMİŞ HAKLARDAN KESİNTİ YAPILAMAZ

Yıllık İzin, Hastalık İzni ve Şua İzni gibi kanunen tanınmış haklar olan ve şua izini gibi kullanma mecburiyeti bulunan izinlerde Döner Sermaye Ek Ödemesi ödenmemesini de sert bir dille eleştiren Aksu, şöyle devam etti: ?Bu yanlış bir uygulama olup tüm izinlerde Döner Sermaye Ek Ödemesi ödenmelidir. Ayrıca, Sendika Kanunu gereği haftada 1 gün izinli idari izinli sayılan sendika yönetim kurulu üyelerinin Döner Sermaye ek ödemesinin kesilmesi uygulamasına son verilmelidir.?

ÖZELLİKLİ BİRİMLER YENİDEN ELE ALINMALI

Sağlık-Sen Genel Başkan Ahmet Aksu, ?Maliye bakanlığındaki saymanlıklara görevlendirilen sağlık teşkilatı mensupları asıl kadrolarının olduğu yerden faydalanırken, Maliye Bakanlığı personeli en yüksek kurumun döner sermayesinden istifade etmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı sağlık teşkilatını da verdiği tazminatı bu yıl kaldırmış ve kendi personelinin faydalanması kararını almıştır. Saymanlıkta görevlendirilen tüm personelin en çok döner sermayeye katkı payı ödeyen ek ödeme almaları da bu sorunu çözecektir? dedi. Özellikli birim konusuna da değinen Aksu, şöyle devam etti: ?Yine acilden gelen hastalara bakan bütün birimler, ?özellikli birim? arz eden yerler olarak kabul edilmeli ve ek ödemeden yararlanma oranı yüzde 200 üzerinden hesaplanmalıdır.?

SAĞLIK HİZMETLERİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı ve Yeşil Kart nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere olan borcun silinmesi ile birlikte hastanelerin ekonomik sıkıntı içine düştüğünü ifade eden Aksu, elektrik, kira, yakacak, tıbbi malzeme alımları ve firmalara olan borçlarını ödeyemez hale gelen hastanelerde sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini söyledi. Sağlık sisteminin önünü tıkayan Döner Sermaye sorununun biran önce çözülmesi gerektiğini vurgulayan Aksu, ?Sağlıkçılar vatandaşa daha sağlıklı ve rahat hizmet etsin. Sağlıkçıların ak gömleği kara olmasın. Sağlık çalışanları alnı açık başı dik gezsin. Milli gelirden ve bütçeden sağlığa en az yüzde 10 pay ayrılsın. Sağlıkçıların hakkını ödeyin ki, sağlık çalışanları da rahat ve huzur içinde görevlerini yapabilme imkanına kavuşsun? diye konuştu.

HASSASİYETLERİMİZ DİKKATE ALINMAZSA EYLEMLERİMİZİ TÜM İLLERE YAYARIZ

Sağlık-Sen olarak, ?Döner Sermaye ödemelerinde yaşanan sorunları ve çözüm yollarını? içeren bir rapor hazırladıklarını dile getiren Aksu, şunları kaydetti: ?Sağlık Bakanlığına ve Maliye Bakanlığı?na sunacağız. 2006 yılı döner sermaye yönergelerinde raporda belirttiğimiz konuların dikkate alınmasını, aksi halde eylemlerimizi tüm illere yayarak sertleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz.?

SHÇEK?TEKİ ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENMELİDİR

Kadroları Milli Eğitim müdürlüklerinde olup, geçici olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu?nda (SHÇEK) görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenmediğini hatırlatan Aksu, ?Geçici görevlendirilen Sosyal Hizmetlerdeki öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Maliye Bakanı ve Devlet Bakanımıza sesleniyoruz; geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz üzerindeki bu ipoteği biran önce kaldırın? dedi. Aksu şunları kaydetti: ?Sayın Maliye Bakanına ve sayın Sağlık Bakanına sesleniyoruz; sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini en kısa sürede düzeltiniz. Bizler SAĞLIK-SEN olarak tüm sağlık çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunacağız.?

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo