AB Delegasyonu Memur-Sen'i Ziyaret Etti

 

Memur-Sen ile AB Delegasyonu arasında yapılan görüşmede; Türkiye?de, sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili ilerleme olup olmadığı, gerekli yasal düzenlemelerin yapılıp yapılmadığı üzerinde durulurken, sendikal hakların geliştirilmesi için neler yapılabileceği konuları müzakere edildi.

Daha sivil toplum örgütleri arasında ilk kez Memur-Sen ile AB Delegasyonunun birlikte yaptığı AB Bilgilendirme ve Tanıtım programı benzeri bir programın AB Sekreterliği de dahil edilerek daha geniş bir tabana yayılarak yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Memur-Sen Konfederasyonu?na bağlı tüm sendikaların genel merkez yönetim kurulu üyelerinden başlamak üzere bu bilgilendirme ve tanıtım programlarının il başkanlıklarına ve üyelere kadar indirgenmesi kararlaştırıldı. AB Delegasyonu konuyla ilgili programı daha sonra Memur-Sen?e sunacaklarını söylediler. 
Ayrıca AB Müktesebatı ve Türkiye?ye sunulan koşullarla ilgili karşılıklı bilgileşim sağlanması noktalarında ortak çalışmalar yapılması yine görüşmelerde karara bağlandı.

Zeynep Aydemir ve Arzu Şener?den oluşan delegasyon heyeti ile yapılan görüşmelerde Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu, ?Memur-Sen yaptığımız değerlendirmelerde geçen yıldan bu yana sendikal hak ve özgürlükler konusunda atılan adımların beklentiler ve olması gerekenlerden çok uzak olduğunu müşahede ettik. Özellikle kamu görevlilerinin sendikal haklarını düzenleyen 4688 Sayılı Yasa?da da birçok değişikliklerin yapılması gerektiği, söz konusu yasanın ILO normlarına uygun hale getirilmesi Türkiye Cumhuriyeti?nin 60. Hükümeti?nden beklentimizdir? şeklinde konuştu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo