Sözleşmeli Personel İle Çakılı Personelin Kadroya Geçirilmesi İçin İmza Kampanyası Başlattık

 

mücadelede gösterdiği etkili ve atak girişimleriyle her kesimden tüm çalışanların takdirini kazanan Sağlık-Sen, yeni bir kampanya başlattı. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesine göre görev yapan sözleşmeli personel ile 4924 Sayılı Kanuna istinaden ihtiyaç olan ve istihdam edilmesinde güçlük çekilen yerlere gönderilen Çakılı Personelin kadroya geçirilmesi için iller bazında imza kampanyası başlatıldı. Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından başlatılan imza kampanyası ile Anayasa’da belirtilen hususlar çerçevesinde kamu hizmetlerinin verilmesi, çalışanlar için Uluslararası Çalışma Örgütü kriterleri ve toplumumuzun sosyo-ekonomik şartlarının göz önünde bulundurulmasını sağlanması hedeflenmektedir.

TBMM BAŞKANLIĞINA / BAŞBAKANLIĞA / SAĞLIK BAKANLIĞINA / TBMM SAĞLIK KOMİSYONUNA


……………… kurumunda / kuruluşunda ………………….olarak, …. yıldır, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4B maddesine göre sözleşmeli / 4924 Sayılı Kanunda belirtildiği gibi Çakılı Personel olarak çalışmaktayım. 
…………………………………………………….
……………………………………………………..
………………………………………………………
sebeplerinden dolayı kadroya geçmek istiyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

Adı Soyadı
İmza

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo