Aile Hekimliği Uygulaması Tüm Yönleriyle Değerlendirildi

 

10-11 Mart 2007 tarihleri arasında Kızılcahamam’da yapılan ve aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı-uygulanacağı illerdeki Sendika şube yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda; Aile Hekimliği Uygulamasının Sağlık Sistemimize Uyumu Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ele alındı. İki gün süren toplantıda Sağlık Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Ümit Aslan Giray ve Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı’ndan Dr. Bahattin İlter konuyla ilgili Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Memur-Sen ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu, “Sağlık sistemimizin önemli bir ayağı olan 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hızlı ve etkili bir şekilde kolay ulaşılabilir bir seviyeye getirilmesi önem arz etmektedir. Sağlık-Sen olarak 1. basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda bunu gerçekleştirmek için yapılan tüm çalışmalar ve örnek alınan modellerin iyi tahlilinin yapılması mevcut sistemin üzerindeki etkilerinin kurulması açısından önemlidir. Alınan modellerin ülkemizdeki sağlık altyapısı ve kaynakları ile sağlık personeli açısından analitik değerlendirmesinin yapılması hedefe ulaşmak için atılması gereken ilk adımdır. Gelişmiş ülkelerde, AB ülkelerinde veya OECD ülkelerinde bu modellerin başarı oranlarıyla ülkemizdeki başarı oranı arasında sisteme etki edecek diğer unsurları göz önüne aldığımızda farklılıklar olması muhtemeldir” dedi.

Toplantıda aile hekimliği ile ilgili mevzuat, kanun ve yönetmeliklerin madde madde üzerinde durularak konunun analizi yapıldı. Aile hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerdeki sendika şube yönetim kurulu üyeleri yaşadıkları sorunları toplantıda dile getirerek, çözüm önerilerini tartıştılar. 
Toplantının ardından hazırlanan sonuç bildirisi basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo