Damga Vergisi Uygulaması Yeniden Düzenlenmelidir

 

uygulamasını hukuka aykırı bularak Sağlık ve Maliye Bakanlıklarından bu uygulamanın durdurulması için idari müracaatta bulundu. 4/B’ ye göre çalışanlardan her yıl sözleşme yenileme ücreti adı altında alınan ve sözleşme nüshası başına kesilen 80.00-YTL ücretin ve 4924 sayılı yasa uyarınca sözleşme imzalayanlardan ise yıllık sözleşme ücreti üzerinden ayrıca binde yedibuçuk oranında damga vergisi alınmak sureti ile çifte vergilemeye sebep olan hukuka aykırı uygulamaların kaldırılması ve personelin mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettik.


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞINA
ANKARA


Bakanlığınız bünyesinde 657 sayılı yasa 4.madde (B) fıkrasına göre hizmet akdi ile sözleşmeli personel çalışmaktadır. Yine Bakanlığınızda 4924 sayılı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca da hizmet sözleşmesi ile sağlık personeli çalıştırılmaktadır. 
657 sayılı yasa 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin hizmet sözleşmelerinin 11.maddesinde “Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga vergisi hariç) Kurumca karşılanır.” ve 4924 sayılı yasaya göre hazırlanan hizmet sözleşmesinin 25. maddesinde ise “Hizmet sözleşmesinin gerektirdiği damga vergisi ilgili tarafından, diğer resim, harç ve benzeri giderler Kurumca karşılanır.” Hükümleri düzenleme altına alınmıştır. Ancak uygulamada Damga vergisinin kesilme kalemleri ve oranları noktasında bazı sorunlarla karşılaşılmış olduğu ve her iki sözleşme şekline göre çalışanların mağdur edildikleri görülmektedir. 
Bu itibarla 4/B’ ye göre çalışanların aylık bürüt ücretleri üzerinden binde 6 oranında damga vergisi kesilmekte ve her hizmet yılında hizmet sözleşmeleri yenilendiğinde yıllık hizmet sözleşmesi bedeli toplamı üzerinden binde bir oranında harç pulu vergisi kesilmektedir. Ayrıca yine her yıl sözleşme yenileme ücreti adı altında imzalanan sözleşme nüshası başına 80.00-YTL ücret alınmaktadır. Bazı yerler bu sözleşmelerin üç nüsha olması gerektiğini belirtmekle sözleşmeli personelden 240.00-YTL ücret kurum tarafından tahsil edilmektedir. 
4924 sayılı yasaya tabi olarak sözleşme imzalayanların ise bürüt ücretleri üzerinden emekli kesenekleri çıkarıldıktan sonra kalan miktar üzerinden binde 6 damga vergisi alınmakta, hizmet sözleşmesi yenilendiği zaman yıllık sözleşme ücretleri üzerinden binde bir oranında harç pulu ve daha önemlisi yine hizmet sözleşmeleri yenilendiğinde yıllık sözleşme ücretleri toplamı üzerinden binde yedibuçuk oranında ayrıca damga vergisi alınmaktadır. Somut olaylarda bazı yerlerde yukarıda değindiğimiz konular ile ilgili olarak farklı uygulamalarla karşılaşılmaktadır.

Her iki sözleşme tipine göre çalışan personel hakkında tesis edilen olan damga vergisi kesinti işlemleri hukuka aykırı olmakla birlikte Damga Vergisi Kanununun nasıl yorumlanması gerektiğinin ve uygulamada birliğin sağlanması adına Bakanlığınızın görüşlerinin ve önerilerinin önem arz ettiğini belirtmekle birlikte bu hizmet sözleşmesi ile çalışan personelden yapılan kesintiler ve oranları hakkında sendikamızın bilgilendirilmesini, 4/B’ ye göre çalışanlardan her yıl sözleşme yenileme ücreti adı altında alınan ve sözleşme nüshası başına kesilen 80.00-YTL ücretin ve 4924 sayılı yasa uyarınca sözleşme imzalayanlardan ise yıllık sözleşme ücreti üzerinden ayrıca binde yedibuçuk oranında damga vergisi alınmak sureti ile çifte vergilemeye sebep olan hukuka aykırı uygulamaların kaldırılması ve personelin mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli işlemlerin yapılmasını, sonucunda sendikamıza bilgi verilmesini arz ederiz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo