Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu Torba Yasayı SKY-TÜRK'te Değerlendirdi

Türkiye’deki doktor açığı, tıp fakültelerinin durumu, tıp öğrenimini yurtdışında tamamlayan hekimlerin denklik sorunları gibi birçok konunun tartışıldığı ve SKY-TÜRK’te canlı yayınlanan haber-analiz programı Gündem’e konuk olan Dr. Aksu, Yabancı Doktor Yasası’nın bilimsel kriterleri, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası standartları taşıyan hekimlerin Türkiye’de doktorluk yapmasının önünün açılması tarihi ve kültürel hinterlandımız açısından bir fırsat olabileceğini söyledi. Aksu ayrıca Türkçe’nin hak ettiği seviyeye gelebilmesi ve beyin göçünün Türkiye’ye yönelmesi için bu fırsatın kullanılması gerektiğinin altını çizdi. 

Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu şu değerlendirmelerde bulundu;

“Kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen; ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.
 
Torba Yasa’da yer alan konular arasında ‘Yabancı Hekimlerin Ülkemizde Çalışma Koşulları’ ile ilgili düzenleme önem arz eden bir konudur. Neticesi itibariyle direk insan hayatını ilgilendiren sağlık hizmetlerinin sunumu için bilimsel kriterlerin getirilmesi, bu anlamda sağlık hizmeti veren sağlık personeli eğitim ve öğreniminin Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası standartlarda olması gerekir. Bu anlamda yurtdışında tıp öğrenimini tamamlayan TC vatandaşlarının durumu (Denklik mağduru) ile ilgili bağımsız bir komisyon kurulmalı ve konuyla ilgili bir düzenleme yapılmalıdır. Tasarıda yurtdışında tıp fakültesini bitiren TC vatandaşlarına denklik şartı aranmaksızın (Oluşturulacak komisyonun kararı doğrultusunda) Sağlık bakanlığında istihdam edilmesi ile ilgili bir düzenlemenin de yer alması gerekir. 
Yabancı doktorlarla ilgili düzenleme Türkiye’den beyin göçünü azaltmak hatta geri getirmek için çözüm olabilir.

Doktor Bernard’ların, Dr. Bakey’lerin (8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal’ın doktoru) ve alanında birçok araştırma yapmış önemli beyinlerin Türkiye’deki kaliteyi yükselteceğine inanıyorum. Bugün itibariyle dünyanın en önemli doktorları ve bilim adamlarının Türkiye’de bir hasta muayene etmesini bile engelleyecek yasal mevzuata sahibiz. Halbuki tıp fakültelerinde ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı bazı eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel hastanelerde her yıl yüzlerce yabancı hocalar tarafından ameliyatlar yapılmakta ve hastalar tedavi edilmektedir. Bunların bu şekilde çalışması aslında mevcut mevzuata göre yasaklanmıştır. Bu itibarla bunların önünü açılması yasal düzenlemenin mevcut Türk hekimlerini de koruyacak şekilde yapılması bir elzem haline gelmiştir. Zaten Türkiye AB ilerleme raporuna bu konuda imza atmıştır. Türkiye de tıp fakültesini bitirip de yüzlerce hekimimiz yeterli dil ve tıp bilgisi sınavından geçtikten sonra AB ve ABD’de çalışmaktadırlar. Sağlık-Sen olarak tarihi ve kültür hinterlandımızdan gelen beyinlere Türkiye’nin kapısının açmasını ülkemiz için faydalı olacağına inanıyoruz. Ayrıca; aynı dili konuşan, aynı inanca sahip beyinlerin batılı ülkelere gitmesinin önü engellenecek ve tıp alanında yabancı sermayenin de Türkiye’ye gelmesini sağlayacaktır.

Türkiye çok ciddi boyutlara varan hekim açığı sorunuyla karşı karşıyadır. Bu anlamda YÖK tıp fakültelerinin kontenjan sayılarını sabit tutmakta bununla da yetinmeyip yeni tıp fakültelerinin açılmasını engellemektedir. Kişi başına düşen doktor sayısı açısından Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, OECD ve AB ülkeleri arasında en kötü durumdaki ülkelerden biridir. İngiltere, Almanya hatta Yunanistan’da bile tıp fakültelerinin kontenjanları bizim tıp fakültesi kontenjanlarından en az 5-6 kat fazladır. Bu durumda hem bilimsel ve akademik çalışmalar yapacak araştırma kadrosunu sınırlamış hem de halk sağlığını riske etmiş oluyoruz.

 

                     

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo