Röntgen Teknisyenlerinin Çalışma Saatlerinin Arttırılması Kabul Edilemez

 

Kamuda iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerlerde çalışanların, 5 saatle sınırlanan çalışma süreleri yeniden belirleyecek olan yasal düzenleme beraberinde birçok sorunları da getirecektir. Yasada iyonlaştırıcı radyasyon kullanılarak çalışılan yerlerde günlük çalışma saatinin 5 saatten 7.5 saate çıkarılması öngörülüyor.

Tasarıdaki gerekçede, Avrupa Birliği Konseyi’nin bir direktifinin, doğrudan çalışma saati düzenlemesine yer vermediği, bunun yerine radyasyona maruz kalma kriterini esas aldığı dile getiriliyor. Gerekçede, “Bu direktifin 9. maddesinde, radyasyona maruz kalanlar için etkili dozun her bir yılda maksimum 50 mSV, birbirini izleyen beş yıllık sürede ise 100 mSV olduğu kararlaştırılmıştır. Avrupa Birliği’nde esas alınan bu düzenlemeye uygun olarak, iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin, tıbben kabul gören radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılması, bu limitlerin ise Avrupa Birliği kriterleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenmesi uygun olacaktır” deniyor.
Söz konusu yasa değişikliği eğer bu haliyle geçerse, Sağlık Bakanlığı’ndaki birçok personelin birkaç yıl içinde kansere yakalanacağı, ailelerinin de radyasyondan etkileneceği endişesi taşıyoruz. 
Gerekçede belirtilen, AB ülkelerindeki kriterler ile ülkemizin kriterleri birbirine uymamaktadır. Burada öncelikle, AB ülkeleri ile ülkemizdeki röntgen teknisyeni başına düşen hasta sayısına bakmak gerekmektedir. Türkiye’de röntgen teknisyenleri AB ülkelerindeki meslektaşlarının neredeyse 2 katı fazla iyonlaştırıcı radyasyon şuasına maruz kalmaktadırlar. Röntgen teknisyenlerinin sayısının arttırılması gerekirken, zaten yetersiz olan mevcut kadrodan hayatlarını feda etmeleri istenmektedir. 
Yine bir başka husus; röntgen teknisyenlerinin zararlı şualardan korunmaları için çekim bölgelerinin kurşun kaplı levhalarla kapatılması gerekirken maalesef ülkemizde birçok sağlık kurum ve kuruluşunda bu hususa dikkat edilmemektedir. Halihazırdaki röntgen cihazlarının üretimlerinin çok eski olması ve gerekli modernizasyonun yapılmaması röntgen teknisyenlerinin sağlıklarını çok ciddi risk altına almaktadır. 
Bütün bu olumsuzluklara rağmen kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen kanun tasarısının maddesi (9. madde) bu haliyle çıkarsa yürütmenin durdurulması için her türlü yasal yola başvuracağız.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo