2007 Yılı Sağlık-Sen'in Yetki Yılı Olacaktır

 

Hizmet İçi Eğitim Toplantısı ile bir kez daha farkını ve etkisini ortaya koydu. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını tek çatı altında toplayan Sağlık-Sen yaptığı Genişletilmiş Şube Başkanları ve Hizmet İçi Eğitim Toplantısı ile bir kez daha farkını ve etkisini ortaya koydu.Antalya'da yapılan ve 2007 yılının yetki yılı ilan edildiği toplantıda, sağlık ve sosyal himet çalışanlarının sorunları tespit edilerek çözüm önerileri dile getirildi ve 2007 yılının yol haritası çıkarıldı. 
Aile Hekimliği, Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Sistemi ile Sağlık Sistemimizin AB'ye Uyumu konularıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları tarafından verilen eğitim panelinde Şubelerimizin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirildi. Her panelistin konuşmasını tamamlamasının ardından yapılan soru cevap bölümüyle de katılımcılar oluşan ve oluşabilecek sorunlar ile ilgili yapılacakları ve yapılması gerekenleri öğrenme fırsatı buldular.


Daha sonra her sekreteryanın ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin neticesinde ortaya çıkan kararlar şu şekilde özetlendi:

SAĞLIK SEN’in 10-11-12 KASIM 2006 TARİHLERİNDE ANTALYA ‘da DÜZENLEMİŞ OLDUĞU GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU VE HİZMETİÇİ EĞİTİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR


1. Sağlık çalışanları arasında huzursuzluğa neden olan uygulamadaki ADALETSİZ döner sermaye yönetmeliğinin ilgili sivil toplum örgütlerininde içinde bulunduğu bağımsız bilimsel kurullarda ele alınarak biran önce düzeltilmesi.
2. SHÇEK’te görev yapan meslek elemanlarına ödenen ek ders ücretlerinin bütün SOSYAL HİZMET çalışanlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
3. SHÇEK çalışanlarına ödenen gülünç Başbakanlık Tazminatının, Başbakanlığa bağlı diğer kurumlarda çalışanların aldığı ücret seviyesine çıkarılması.
4. AB Uyum Bahanesi ile Röntgen Teknisyeni olarak görev yapan sağlık çalışanlarının mesaileri günlük 7.5 saate çıkarılmak istenmesi kabul edilemez bir hak ihlalidir. Bu kanun tasarısının tekrar gözden geçirilmesi.
5. Sağlık Bakanlığında Önlisans Mezunu olarak görev yapan çalışanların Lisans tamamlama hakkının sağlanması.
6. YÖK’ün yanlış uygulamaları sonucu Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu sağlık çalışanlarının gasp edilen haklarının geri verilmesi.
7. 657 Sayılı DMK gereği haftalık 40 saat olması gereken çalışma saatinin Sağlık Çalışanları için 45 saat olarak uygulanması kabul edilemez. Bununla ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması.
8. Uygulanması düşünülen PDC nin AB ve Dünya Sağlık Örgütü kriterleri esas alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. PDC’nin bu şekilde uygulanması çalışanlar açısından çok ciddi sıkıntılara neden olacaktır.PDC’nin tekrar değerlendirilmesi.
9. Sözleşmeli olarak görev yapan sağlık çalışanlarının, kabul edilemez bir şekilde yer değiştirme,sendika üyeliği gibi hakları verilmemiştir. Sözleşmeli olarak görev yapan sağlık çalışanlarının Anayasal Haklarının iade edilmesi.
10. 24 Saat esasına göre ve zor şartlar altında çalışarak risk alan tüm sağlık ve SHÇEK çalışanlarının Fiili Hizmet Zammından faydalanması için gerekli yasal düzenlemenin bir an önce yapılması.
11. Tüm sağlık çalışanlarının mesleki tanımlarının yeniden yapılarak Ebelik-Hemşirelik Çatı Kanunun çıkarılması.
12. 2006 Yılında Hükümetle sadece Konfederasyonumuz MEMUR-SEN arasında Özlük ve Sosyal Haklar konularında mutabakata varılmıştır. Bu mutabakat metninde yer alan başta; sağlık çalışanlarının askerlik görevlerini hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde sağlık personeli olarak ifa etmeleri, 657 sayılı DMK’nın 4-B maddesine göre istihdam edilen Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarına Sendikal Hak,Becayiş Hakkı,Askerlik ve Doğum Sonrası Ücretsiz izinler sonucu tekrar aynı görevlerine devam etmeleri vb. hakların Mutabakat Metni gereği biran önce hayata geçirilmesi.

 

13. Yıllardır Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Çalışanları adına yetkili olduğu halde hiçbir kazanım elde edemeyen etkisiz sendikal anlayış yerine ; her platformda Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının savunucusu, etkili sendikal anlayışın temsilcisi olan, sendikamız, Sağlık-Sen’in 2007 yılı için yetki alması hayati önem arz etmektedir. Bu amaçla 2007 yılı SAĞLIK-SEN’in yetki yılı olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo