Üniversite Hastanelerinin Sorunları Masaya Yatırılıyor

Sağlık-Sen tarafından üniversite hastaneleri ile üniversite hastanelerinde çalışan kamu görevlilerinin  sorunlarına yönelik bir çalıştay düzenlenecek. 11 Ocak 2014 Cumartesi günü Ankara İçkale Otel’de düzenlenecek olan çalıştayda, üniversitelerin sağlık sistemi içindeki yeri, üniversite hastanelerinin geleceği, üniversite hastanelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Düzenleyecekleri çalıştay hakkında bilgi veren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, üniversite hastanelerinde çalışanların sorunlarını birinci ağızdan duymak ve çözüm önerileri geliştirmek için bu çalıştayı düzenlediklerini söyledi. Çalıştay kapsamında üniversite hastaneleri çalışanlarını Akademisyenler, Asistanlar, Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları ile Genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları olarak gruplara ayırdıklarını ifade eden Memiş, her alanda yaşanan sorunları gerçekçi bir şekilde tespit etmeyi ve çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

HER MESLEK GRUBUNDAN ÇALIŞAN KATILACAK

Düzenleyecekleri çalıştaya Türkiye’nin önde gelen üniversite hastanelerinin yöneticileri, çeşitli branşlardan akademisyen, asistan, hemşire, laborant, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, radyoloji teknisyeni, eczacı, anestezi teknisyeni, diş protez teknisyeni, tıbbı sekreter, genel idari hizmet çalışanları, teknik hizmetler ve yardımcı hizmet çalışanlarının katılacağını ifade eden Memiş, çalıştay sonrası bir rapor hazırlayacaklarını dile getirdi. Hazırlayacakları raporun hem sorunlara dikkat çekmek hem de sorunların çözümüne katkı sunmaya yönelik olduğunu kaydeden Metin Memiş, raporda dile getirilecek konular çözüme kavuşana kadar konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

ELE ALINACAK KONULAR

Üniversite hastanelerinin geleceğinin de konu edileceği çalıştayda, hastanelere yönelik konu başlıkları da 4 maddede toplandı. Hastanelerin sorunlarına yönelik oluşturulan konu başlıkları ve içerikleri ise şu şekilde: Mali konularla ilgili sorunlar (Döner sermaye ile ilgili sorunlar, Maaş ve maaşı oluşturan katsayılar ile ilgili sorunlar), Özlük hakları ile ilgili sorunlar (Atama ve nakil sorunları, Görevde yükselme ve unvan değişikliği sorunları, Keyfi rotasyon uygulamaları), Diğer özlük hakları sorunları(Fiili hizmet süresi zammı, intibak, derece-terfi vb.), Mesleki sorunlar, Çalışma koşulları ile ilgili sorunlar (Şiddet, altyapı eksikliği vb.), Yönetsel sorunlar ve Üniversiteler arasındaki uygulama farklılıkları.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo