Attığımız İmzanın Takipçisi Olacağız

 

özlük haklarıyla ilgili yeni kazanımları Sağlık-Sen olarak takip edeceğiz. Bu bağlamda özellikle kanayan bir yara halini alan sözleşmeli personelin durumunu masaya yatırarak Sağlık Bakanlığı'na önerilerimizi belirttik. Özellikle 4/b'ye tabi sağlık çalışanlarının sosyal ve özlük haklarıyla ilgili taleplerimizi belirttiğimiz başvurumuz aşağıdadır.

Sayı : MSK.03.SS.30/2006/
Konu : 4/b’ye tabi sözleşmeli personelin durumu
31.10.2006

SAĞLIK BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere 2006 yılı toplu görüşmelerinde Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen Konfederasyonu arasında imzalanan mutabakat metninde 4/b’ye tabi sözleşmeli personelin de durumu ile ilgili olarak bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususların başında 4/b’ye tabi çalışanların sendikalara üye olmalarının yolunun açılması gelmektedir. 
Bu bağlamda; 4/b kapsamında Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan sağlık personelinin başta sendikal mücadeleye katılabilmeleri ve mağduriyetlerinin giderilmesi için aşağıdaki istek ve taleplerimizin biran evvel hayata geçirilmesi bizim için öncelikli konuların başında yer almaktadır. 
• Sendikalara üye olabileceklerine dair bir genelgenin ivedilikle 81 il sağlık müdürlüklerine gönderilmesi: Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen Konfederasyonu arasında imzalanan sosyal ve özlük haklarına ilişkin mutabakat metninde 4/b’ye tabi personelin sendikalara üye olmaları kabul edilerek imza altına alınmıştır. Demokrasi mücadelemizin temel taşı olan örgütlü sivil toplum bilincinin yerleştirilmesi açısından da değerlendirdiğimizde söz konusu hususun ivedilikle hayata geçirilmesi öncelikli taleplerimiz arasında yer almaktadır. 
• Becayiş hakkının tanınması: 4/b’ye tabi sağlık çalışanlarının önemli sorunlarından biri de becayiş hakkının tanınmayarak mağdur edilmeleridir. Becayiş hakkının tanınmaması sebebiyle birçok sağlık çalışanı evlenememekte veya aileleri parçalanmaktadır. Ailenin bütünlüğü ve korunması Anayasamız tarafından güvence altına alınmasına rağmen 4/b’ye tabi çalışanların bu konuda mağduriyetleri devam etmektedir. Toplumun en temel dinamiği olan aile müessesesinin korunması ve kollanması yine Sendikamızın öncelikli konuları arasında yer almaktadır. 
• Askere giderken istifa değil ücretsiz izne ayrılması: Vatani hizmetini yapmak için silah altına alınan 4/b personelinin görevinden istifa etmesi uygulamasına biran evvel son verilmelidir. Askerlik hizmeti her vatandaşımızın olduğu gibi 4/b’ye tabi personelinin de severek ve yaptığı vatani bir hizmettir ve hayatının belirli bir döneminde yapacağı bu hizmete giderken görevinden istifa ettirilmesi çok yanlış bir uygulamadır. İnsanlar iş kaygısıyla askerlik hizmeti yapmayı ya geciktirmekte ya da tehir etmektedir. İnsanların iş ve gelecek kaygısıyla hareket etmeleri çok ciddi sıkıntılar doğurabileceğinden bu uygulamanın biran değiştirilerek askerlik hizmeti yapan 4/b’ye tabi personelin askerlik süresinin hiç olmazsa ücretsiz izinli sayılmalarıyla ilgili bir düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekir. Sendikamıza bu şekilde müracaat vardır. Askerlik sebebiyle görevlerinden ayrılmak zorunda kalan bu personelin de tekrar görevlerine döndürülmesi sağlanmalıdır. Sonuç olarak askerlik hizmeti de dahil olmak üzere sözleşmeli personele gerekli durumlarda ücretsiz izne ayrılma imkanı verilmelidir. 
• Doğum sonrası ücretsiz izin verilmesi: 4/b’ye tabi bayan personel doğum sonrası ücretsiz izin alamamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da getirilen kıstaslara göre doğum sonrası bebeğe ilk 6 ayda sadece anne sütü verilmesi Bakanlığımız tarafından da kabul görmektedir. Hal böyleyken 4/b’ye tabi sözleşmeli bayan personelin doğum sonrası ücretsiz süt iznine ayrılmasına imkan tanınması aynı zamanda sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için bir gerekliliktir. Bu aynı zamanda işçilere verilen bir hak olduğu gibi ILO norm ve standartlarının bir gereğidir. Bu bağlamda 4/b’ye tabi sözleşmeli bayan personellere hiç olmazsa ücretsiz süt izninin verilmesi ve bu nedenle istifa etmek zorunda kalanların tekrar görevlerine iade edilmesi gerekir. 
• Sözleşmeli personele belli şartlarla dahi olsa eş durumu tayini imkanı getirilmelidir. Bu ailenin bütünlüğü ve korunması açısından anayasal bir gerekliliktir. 
• Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi imkanı 10 yıldan 3 yıla indirilmesi ve bunun isteğe bağlı olması gerekir.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sosyal ve özlük haklarıyla ilgili konuların Sağlık-Sen olarak takipçisi olacağımızı belirtir, gereğinin yapılmasını arz ederiz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo