Genel Başkan Dr. Aksu Sağlık Harcamalarını SKY-TÜRK'e Değerlendirdi

İçin Türkiye bu konumlara düşmüştür” dedi. 
Sağlık-Sen Genel Başkanı Dr. Ahmet Aksu şu değerlendirmelerde bulundu: 
Sağlık harcamaları için bu sene ayrılan 4 milyar 55 milyon YTL’lik ödenekten bahsediliyor. Ancak yeşil kart harcamalarına baktığımızda bir önceki yıla oranla yüzde 102’lik bir artış olduğu tespit edilmektedir. 
Kullanımdan da kaynaklanan bir su istimal olduğu hiç şüphesiz ki bir gerçektir. Ayrılan bütçeyi ve gelinen bu rakamlara bakıldığında olayın iki farklı yönünü bakarak değerlendirmekte fayda görüyorum. Tabi ki Türkiye’de bunu iki türlü ele alabiliriz. Bunların bir tanesi sağlığa ulaşımın daha rahat olduğu içindir. Yani hastanelere sağlık kuruluşlarına hastalar daha rahat ulaşabilmektedirler. Hal böyle olunca bu rakamların artması kaçınılmaz olarak gerçekleşmektedir. Bir diğer husus ise ülkemizde fakirlik oranıyla birlikte yeşilkart kullananların da sayısının artmasıdır. Bu iki konunun tahlilini yapabiliriz. Ancak bundan önce yeşil kart kullanımını veya kimlerin kullandığını ele almalıyız. Cebinde yeşil kartı olup mercedes marka otomobile binen insanlarımız vardır. Yine mali anlamda ciddi kazanımları olan birçok insanın da yine cebinde yeşil kart vardır. Sağlık Bakanlığı açıklama yapıyor, ‘Bu yıl 1 milyon kişinin yeşil kartını iptal ettik diye. Ama reel olarak baktığımızda yeşil kartlıların harcama miktarı düşmesi gerekirken artıyor. Öncelikle buna bir çözüm getirmek, buna bir sınıflandırma yapmak gerekir. Bugün bir ili düşünün, ilin yüzde 80’i yeşil kartlı. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Bakın söz konusu bu ilin yüzde 10’a yakını da memur veyahut da diğer sosyal güvenlik kurumundan olduğunu düşünün. Kişi fabrikatör ama kendi üzerinde mali gözükmüyor ama cebinde yeşil kartı var. Buna tezat bir başka vatandaşımızın dağın tepesinde birkaç dönüm arazisi var, satsan para etmiyor buna karşılık bu vatandaşa yeşil kart vermiyorsunuz. Burada asıl sorun yeşil kart kullanımı değil yeşil kart dağıtımıdır. Önemli olan yeşil kartları kimlere vereceksiniz? bunların kullanım alanlarının sınırları nelerdir? Öncelikle bu sorunları aşmanız gerekir. Bunun takibi yapılmamaktadır. Şunu ifade edeyim ki yeşil kartın verilmesinde bir mantıksızlık, bir dengesizlik vardır. Öncelikle bu sorunun ortadan kaldırılması gerekir. Türkiye’de yeşil kart uygulamasıyla ilgili çok ciddi su istimaller bulunmaktadır. 
Bir diğer konu ise hastane içerisinde ve serbest eczanelerde yapılan işlemlere de dikkat çekmek istiyorum. Buralarda bazı gereksiz tahlil vb gibi şeyler ile yine bazı gereksiz ilaçlar yazılmaktadır. Bunların da denetlenmesi gerekir. Bu konu da biz geçen yıl bu konularla ilgili olarak şöyle bir şeyi gündeme getirdik: Sağlık sisteminde performans kriterleri döner sermaye adaletsizlikler, özel hastanelerde ciddi bir denetim getirilmezse bu para sağlığa ayrılan pay ekim-kasım aylarında biter dedik. Keşke yanılsaydık ama doğru çıktık. Bu konuda da doğruyu söylediğimiz için seviniyor, ülkenin bu hale gelmesinden dolayı da üzülüyoruz. Bunun önleminin mutlaka alınması gerekir. Özellikle denetim mekanizmasında başta sendikaların, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının desteği alınmazsa Türkiye’de sağlıkta hiçbir sistem yürümez, hiçbir yolsuzlukla mücadelede başarı sağlayamazsınız. Bakın Türkiye’de hiçbir özel hastane denetlenmez. Üniversite hastaneleri hiç denetlenmez. Devlet hastaneleri de şikayet üzerine denetlenir. Üniversite hastanelerini denetleyecek bir birim bulunmamaktadır. 
Bütçenin değerlendirilmesi ve yeşil kart kullanımı ile ilgili konuların ardından çözüm yollarını değerlendiren Genel Başkan Aksu önerileri şöyle sıraladı: 
Öncelikle yeşil kart birimlerinin bir kurum haline gelmesi gerekir. 2007 yılından itibaren SS ve GSS bünyesinde değerlendirilecek olan yeşil kart uygulaması ile ilgili mutlaka sendikaların ve meslek odalarının da aktif katılımının sağlanacağı bir kurumsal yapının oturtulması gerekir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo