PDC İçin İmza Kampanyası Başlattık

 

Yönetmeliğe eklenen ‘Personel Dağılım Cetveli’ne göre şu anda hastanelerde çalışan sağlık personelinin önemli bir bölümünün yeri değişecek. Personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalıştıran hastanelerde fazla personeller ihtiyaç olan hastanelere kaydırılacak. Yönetmelikteki bu değişiklik, ilk planda sistemdeki personel sorununu çözmeye yönelik olarak görünse de birçok sorunu da beraberinde getirecek. Her hastanede ne kadar personel çalıştırılacağına dair oluşturulan personel cetveli, hastanelere danışılarak, sağlıklı bir araştırmanın sonucunda değil tamamen Bakanlığın kendi inisiyatifi ile belirleniyor. Örneğin: Sağlık Bakanlığı, 200 yataklı olarak ruhsat almış ancak şu an 300 yataklı olarak hizmet veren bir hastanedeki personel sayısını belirlerken 300 yatağı değil 200 yatağı dikkate alıyor. Türkiye genelinde bu şekilde birçok hastanenin mevcut olduğu düşünülürse, şu andaki personeli bile yetersiz olan hastanelerde personel daha da azaltılacak.
Çalışanların oluşacak mağduriyetlerinin önlenmesi, zaman içerisinde personel fazlasının eritilerek ancak bu aşamadan sonra bu sistemin uygulanması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından; uygulanması 18-12-2006 tarihine ertelenen İl İçi Personel dağılım (P.D.C.) Genelgesi, zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarını daha da zor durumda bırakacağından, bakanlığın bu uygulamayı tekrar gözden geçirmesi için Genel Merkezimiz tarafından 22-09-2006 tarihinde imza kampanyası başlattık. Kampanyamız 13-10-2006 tarihine kadar sürecektir.

Dilekçe örneği aşağıdadır;

 

SAĞLIK BAKANLIĞINA İLETİLMEK UZERE


SAĞLIK-SEN GENEL MERKEZİNE

ANKARA

Dünya sağlık standartlarında bir hekime 4 hemşire düşerken, Türkiye’de 1 hekime 1,2 hemşire düşmektedir. Dünya sağlık teşkilatı normlarında 2 hasta yatağına 1 hemşire düşerken bizim üniversite ve devlet hastanelerinde bir hemşireye gece 40-50 yatak düşmektedir. Nöbete giren sağlık çalışanı suyu sıkılmış limona dönmektedirler. Türkiye genelinde 80 bin hemşire, 30 bin sağlık teknisyeni, 50 bin de hekim açığı mevcuttur. Hastanelerdeki enfeksiyonların minimum seviyelere indirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, eğitim ve araştırma hastanelerinin esas fonksiyonlarına dönmesi gibi konular için sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi hayati önem arz etmektedir. Bu durumda sağlık çalışanlarının sayısının azaltılmasını istemek ne bilimle ne de ülkemiz gerçekleriyle bağdaşmaz.

Sağlık çalışanlarını yerinden yurdundan edecek bu uygulamanın bir de sosyal yönü vardır. Yardımcı sağlık personeli çalışmasını yaparken, ona göre hareket etmiş, hayatını çalışma şartlarına göre tanzim etmiştir. İhtiyaçları için çalışma koşullarına uygun taksitlerin altına girmiş, eşinin çalışma şartlarına ayak uydurmuş, çocuklarını okula kaydetmiş, belli bir sosyal çevre edinmiş olan sağlık personeli için bu uygulama çok ciddi sosyal yaralar açacaktır. Bugün itibariyle bu insanların maaşlarının azalmasına yol açacak bir uygulama aileleri mağdur edecektir.

Mevcut durumda söz konusu uygulamayla önceden planlama yapılmadan, alelacele bir genelgeyle sağlık sisteminin oldu bittiye getirilmesi sağlık personel arasında büyük rahatsızlığa yol açmıştır. 
İl içi personel dağılımı ile ilgili sıkıntılar oluşacak ve sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu mağdur olacaklardır. Çalışanların oluşacak mağduriyetlerinin önlenmesi, düzenlemenin zaman içerisinde eritilerek bu sistemin uygulanması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

ADI SOYADI
ADRES:
İMZA

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo