Hemşireler ve Ebeler Günü'nü Muhteşem Bir Törenle Kutladık

 

Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen kutlama törenine meslektaşlarını temsilen 81 ilden gelen Ebe ve Hemşirelerin yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen’e bağlı sendikalarımızın genel başkanları, Tokat Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şükrü Ayalan, AK Parti Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman,  Sağlık Bakanlığı Personelden Sorumlu Müsteşar Yardımcıları Doç. Dr. Turan Buzgan’ ve Doç. Dr. Hakkı Yeşilyurt, Personel Genel Müdür Yardımcısı Dr. Orhan Koç, Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mahmut Koç ve Sağlık-Sen Şube Başkanlarımız katıldı.

 

Hemşireler ve Ebeler Günü programında Yılın Hemşiresi’ de sahibini buldu.

Ambulansla hasta nakli sırasında geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan 4/B sözleşmeli statüde çalışan Hemşire Sevilay Erkan’a “Yılın Hemşiresi” Ödülü verildi. Ödülünü alırken bir konuşma yapan sayın Erkan Salonda bulunanlara duygulu anlar yaşattı.

 

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar programda yaptığı konuşmada Hemşire ve Ebelerin en temel insan hakkı olan sağlık hizmetlerinin verilmesinde hem sayıları, hem de işlevleri açısından sağlık sisteminin en önemli parçaları olduğunu ifade etti. Kaçar konuşmasında “Özlük hakları noktasında hemşire ve ebe arkadaşlarımızın da içinde yer aldığı hekim dışı personelin döner sermayeden aldıkları pay arttırılmalı ve görev tanımları net olarak ortaya konmalıdır. Başta ebe ve hemşire olmak üzere sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi noktasında Tam Gün Yasa tasarısındaki açılımları önemsiyoruz. Sağlık-Sen olarak yıllardan beri dile getirdiğimiz ancak hiçbir dönemde dikkate alınmayan nöbet ücretlerinin arttırılması, mesai saatlerinin haftalık 40 saate düşürülmesi, sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki ve 1. Basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan arkadaşlarımızın nöbet ücretinden faydalanmaları, üniversite hastanelerindeki döner sermaye ile ilgili katkı paylarının paylaşımının yeniden düzenlenmesi ve benzeri düzenlemelerin sağlık çalışanları açısından önem arz etmektedir” dedi.

 

Kutlama programında yılların biriktirdiği sorunları da dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar Ebe ve Hemşirelerin özlük haklarından çalışma koşullarına kadar çözülmesi gereken bir çok problemlerinin olduğunu kaydetti. Kaçar,  “Ebelikle ilgili temel sorunlardan birisi ebelerin hala 1928 yılında çıkartılan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun ve bazı yönetmelikler dahilinde çalışmalarıdır. Bu durum ebelerin görev, yetki ve sorumluluklarının belli olmamasına sebebiyet vermektedir.” dedi.

 

Demokratik istikrarı bozmak isteyenler var

Sağlık-Sen Genel Başkanı Kaçar, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkenin demokratikleşmesi için de mücadele ettiklerini belirterek son dönemde siyaset ve toplumda oynanan oyunlara dikkat çekerek herkesin demokrasi adına mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Kaçar şöyle konuştu; “Güçlü bir Türkiye için demokratik, çoğulcu, halk iradesini tam manasıyla yansıtan ve şeffaf bir yönetim anlayışı gerekmektedir. Ülke olarak demokrasi çıtasını yükseltmenin hesaplarını yapmamız gerekirken son dönemde hepimizin şahit olduğu gibi milletimizin gelecek hayallerine ipotek koymak isteyenler var. Gerilimden medet uman, halkımızın önüne karamsar tablolar çıkartan bir takım odaklar var. Son yıllarda ülkemizin yakaladığı istikrar ve demokratik atılımların önüne set çekmeyi amaçlayanlar var. İstikrar ve demokrasi önüne engeller çıkartmayı amaçlayan bu gizli yüzlerin kimler olduğunu millet çok iyi biliyor.” 

 

Kutlama programında Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’da bir konuşma yaparak Türkiye’de darbelere, darbe anayasalarına özlem duyanlar olduğunun altını çizerek “Demokrasiye ipotek koymak isteyen toplum mühendisleri olduğu” söyledi.

 

 

Tokat Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şükrü Ayalan programda yaptığı konuşmada sağlıkta çok önemli reformlar gerçekleştirdiklerini belirterek, döner sermaye miktarlarının emekliliğe yansıtılması konusunda çalışmaların yapıldığı müjdesi de verdi.

 

Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan Buzgan, hemşireleri temsilen İstanbul’dan hemşire Hatice Çakmakçı ve ebeleri temsilen Ankara’dan ebe Sevda Güleryüz birer konuşma yaptı.

 

            Programda 81 ilden gelen Ebeler ve hemşireler adına konuşma yapan Hatice Çakmakçı ve Sevda Güleryüz ise insan hayatı için çok kutsal olarak kabul ettikleri mesleklerini, çalışma koşullarında vorolan aksaklıklar ve özlük haklarındaki eksiklilere rağmen en ideal bir şekilde yapmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

           

Hemşireler ve Ebeler için düzenlenen törende ayrıca sağlık çalışanlarının sorunlarını kamuoyuna duyuran gazetecilere de ödül verildi. Memurlar.net Haber Müdürü Cenk Sarıgöl, Medi Magazin Haber Muhabiri Mete Genaraloğlu ve Personel Sağlık İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Can Cansızlar’a ödüllerini Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar takdim etti.

 

            Programda ayrıca 81 ilden meslektaşlarını temsilen gelen Ebe ve Hemşirelere de birer şilt takdim edildi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo