4/B’li Sağlık Çalışanlarının Aile Bütünlüğü Sağlanmalıdır

 

Sağlık-Sen olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile görüşmelerimizde üzerinde durduğumuz, 657 sayılı Devlet Memurlarının 4/B li eşlerinin yanına gitmesi ve aile bütünlüğünün sağlanması için Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde gerekeli düzenlemelerin yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduk.

Anayasamızda yer alan aile bütünlüğü esasına aykırı olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına 15.05.2008 tarih ve 542 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. maddesinin 7.fıkrasının (a) bendinde yer alan “657 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler” ifadesinin madde metninden çıkarılması talebinde bulunduk.

Başvurumuz üzerine madde üzerinde gerekli düzenlemenin yapılması ile sağlık çalışanları 4/B li eşlerinin yanına gitme hakkına sahip olacaklardır.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo