4/C’lilere Yönelik Kazanımlarımız Resmi Gazete’de Yayınlanarak Yürürlüğe Girdi

Toplu Sözleşme’de 4/C’lilere yönelik elde ettiğimiz kazanımlar, 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 4/C’lilere ilişkin yayınlanan 2014 yılı Kararnamesi’nde yer alan değişiklikler şu şekilde:

            1. Toplu sözleşme kazanımımız olan 4/C’lilere aile yardımı Kararnameye eklendi. Bundan böyle 4/C’lilere eş ve çocuk yardımı yapılacaktır.           

2. Hem birinci dönem hem de ikinci dönem toplu sözleşmede yer alan geçici personele fazla mesai ücreti ödenmesi de Kararnameye eklendi. 4/C’lileri ayda 50 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti ödenecektir.

            3. 4/C’lilere evlilik, doğum ve ölüm halleri dışında bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilecektir.

            4. Hamile ve engelliler için 657 sayılı Kanunda devlet memurları için yapılan düzenleme Kararnameye eklenmiştir. Buna göre 4/C’li kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti verilemeyecektir.

Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti verilemeyecektir.

Elde edilen kazanımlar, önemlidir ancak yeterli değildir. 4/C’lilere yönelik kadro talebimiz karşılanana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, kazanımların ve sorunların çözümünde tek adres olarak toplu sözleşme masasını görmüyoruz. Kamu Personeli Danışma Kurulu, Kurum İdari Kurul Toplantıları ve TBMM nezdinde girişimlerimiz sürüyor. 4/C’lilerle birlikte vekil ebe hemşireler ve kamu dışı aile sağlığı çalışanları için kadronun yanı sıra diğer taleplerimiz için mücadelemiz devam edecek.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo