Genel Başkanımız Mahmut KAÇAR, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’I Ziyaret Etti

 

Görüşmeden notlar:

* Tabipdışı personele ek ödeme katsayısı yüzde 200’e çıkması için çalışma başlatılacak

* Şartları taşıyan tüm memurlar VHKİ kadrosuna geçirilmesinde son aşamaya gelindi.

* 4924 ve 4/B kapsamında çalışanlar ile ilgili gerekli düzenlemeler ivedilikle sağlanacak

* En az lise mezunu olan hizmetlilerin memur kadrosuna alınması için görevde yükselme sınavı açılacak

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ’ı makamında ziyaret etti. 02 Eylül 2008 tarihinde gerçekleşen ve yaklaşık iki saat süren görüşmede Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, sağlık çalışanlarının sorunlarını bir dosya halinde Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’a sundu.

Görüşmede, tabib dışı personelin ek ödeme tavan oranlarının yükseltilmesi, tüm memurların Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği kadrosuna geçirilmesi, 4924 ve 4/B kapsamında çalışan sözleşmeli personelin eş durumu nakli, becayiş ve askerlik sonrası göreve başlamaları, Bakanlık Merkez teşkilatında çalışanlara servis uygulamasının başlatılması gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Sağlık çalışanlarının sorunların ivedilikle çözülmesi konusunda hassasiyetlerini ifade eden Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ile Genel Başkanımız Mahmut Kaçar’ın yaptığı görüşmenin ayrıntıları şu başlıklardan oluştu:

 

Ek ödeme tavan oranları

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Hükümetin 2004 yılında başlattığı Performansa Dayalı Döner Sermaye Ek Ödeme Sisteminden Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan tabip dışı personelin çok cüz’i miktarlarda yararlanır hale geldiğini belirterek, Bakan Akdağ’a tabip dışı personel için ek ödeme tavan oranı yüzde 150 sınırlı olduğunu bu oranın yüzde 250’e çıkarılması gerektiği veya  Döner sermaye hesaplamalarında esas olan taban aylığa aile ve çocuk yardımının da ilave edilmesini önerdiklerini söyledi.  Genel Başkan Mahmut Kaçar, Yeni Ek Ödeme Kararnamesinde diğer kurumlarda görev yapan memurlar için açıklanan rakamlara bakıldığında Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan tabip dışı personelin önemli bir kısmının başka kurumlarda görev yapan emsallerinden daha düşük ücret aldığı gerçeğinin ortaya çıktığını belirterek,

“Sağlık Bakanımız bu konudaki görüşlerimize katıldığını belirtmiş ve tabip dışı personelin mağduriyetini gidermek adına tavan oranının yüzde 200’e çıkarılması ve 1. Basamak Sağlık Kuruluşlarında kadro-unvan katsayısının artırılması hususunda çalışma başlatılması talimatını vermiştir” şeklinde konuştu.

 

Tüm memurların VHKİ kadrosuna geçirilmesi kararlaştırıldı

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yapılan görüşmede bilgisayar sertifikası olan tüm memurların VHKİ kadrosuna geçmesi konusunda Genel Başkanımız tarafından gündeme getirildi. Genel Başkan Mahmut Kaçar bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sayın Bakanımızla çeşitli tarihlerde yaptığımız görüşmelerde, tüm memurların VHKİ kadrosuna geçirilmesi konusu ısrarla gündeme getirilmiştir.  En son 06 haziran 2008 tarihinde Sağlık Bakanı , ile yapmış olduğumuz görüşmede 2006-2007 yılların da başvuru yapmış olan 1300 çalışanlarımıza VHKİ kadrosunun verilmesi sağlanmış ve şartları taşımaları halinde maliye bakanlığı ile görüşülerek kadro iptal ihdas yapılmak sureti ile tüm memurlar VHKİ kadrosunun verilmesi ifade edilmiş ve bunun karşılığında da sağlık bakanı VHKİ kadrosunun verilmesi için gerekli çalışmaların o zamandan yapılmasının talimatını vermişti.  Son olarak 02.09.2008 Salı günü yapmış olduğumuz görüşmede sayın Bakan tüm memurlara VHKİ kadrosu verilmesi için maliye bakanlığı ile gerekli görüşmelerin yapıldığını ve son aşamaya gelindiğini ifade etmişlerdir. 11.207 memuru ekonomik ve özlük hakları itibari ile mutlu edecek ve onlara önemli kazanımlar sağlayacak VHKİ kadrosunun verileceğinin müjdesini buradan vermek isterim. Bu kazanımla 11.270 memur 5. derecenin altına düşme imkanına sahip olmakla birlikte emekliliklerinde de daha yüksek oranda maaş almalarına  imkan sağlanmış olacaktır.”

 

En az lise mezunu olan hizmetlilerin memur kadrosuna alınması için görevde yükselme sınavı açılacak

            Genel Başkan Mahmut Kaçar, üzerinde durdukları bir diğer önemli konunun da, tüm hizmetli kadrosunda çalışanların, memur kadrosuna geçmeleri konusu olduğunu belirterek bu konunun da sayın Bakanla yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“En son 2006 yılında görevde yükselme sınavı yapılmış ve ancak 300 hizmetli memur kadrosuna geçme imkanı bulmuştur. Bu yılın sonunda görevde yükselme sınavı yapılmasının gerekliliğini önemle ifade ediyoruz. Hizmetli kadrosunda çalışanlar memurların yapmış olduğu işlerin hepsini yapmaktadır. Hizmetli kadrosunda olduğu halde fiilen başka görevler yürüten en az lise mezunu çalışanların, yükselme sınavları ile görevlerine uygun kadroları almaları sağlanmalıdır. Çalışanların yapmış oldukları işin gereği olan ünvanlara da sahip olması en doğal hakkıdır. Bunu için gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak hizmetli kadrosundaki en az lise mezunu çalışanın süratli bir şekilde memur kadrosuna geçirilmesi gereğini, sayın Bakanımıza aktardık. Sayın Bakan’dan bu konuda da gerekli çalışmaların yapılacağı konusunda söz aldık. Tüm hizmetli kadrosundakiler için önem arz eden bu konuda sağlık bakanımızın olumlu yaklaşımlarından dolayı tüm çalışanlar adına memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Görevde yükselme sınavında bu yıl kadro sınırlı olmakla beraber gelecek yıl kadro sayısının yüksek oranda tutulması ve hizmetli kadrosundaki en az lise mezunu çalışanın memur kadrosuna geçmesi için çabalarımız sürecektir.

 

4924 ve 4 B sözleşmeli personelin eş durumu nakli, becayiş ve askerlik sonrası göreve başlamaları

Memur Sen tarafından Toplu Görüşme masasına  taşınan 4/B ve 4924 Sayılı kanuna tabi olarak çalışan Sözleşmeli Sağlık Personelin eş durumu nakli, becayiş ve askerlik sonrası göreve başlamaları konusunda bilindiği gibi mutabakata varılmıştır. Genel Başkan Mahmut Kaçar, bu konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“4924 sayılı kanuna tabi olarak çalışanların tamamı ve 4/B sözleşmeli sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı sağlık bakanlığında çalışmaktadır. Sağlık bakanlığımız daha önce bu kapsamdaki çalışanların askerlik dönüşü göreve başlamaları ile ilgili gerekli çalışmaları yapmış ve başbakanlığa göndermiştir. 4924 ve/B kapsamındaki çalışanların toplu görüşmeyle mutabakat altına alınan diğer haklarına da (eş durumu nakli, becayiş) kavuşmaları noktasında sayın Bakanımız gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması talimatını vermiştir.”

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo