Bölge Eğitim Toplantılarımızın Beşincisini İstanbul’da Gerçekleştirdik

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, 82 Anayasası’nın 21. Yüzyıl Türkiye’sinin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğunu belirterek, Türkiye’nin demokratik, çağdaş ve insan haklarını gözeten yeni bir anayasayı hak ettiğini söyledi.

 Sağlık-Sen’in teşkilatlarına yönelik Bölge Eğitim toplantısı 15 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, 82 Anayasasının 26 yıldır yürürlükte olduğunu belirterek, yeni anayasa ihtiyacının ertelenemez bir öneme sahip olduğunu kaydetti. Anayasa Mahkemesi’nin üniversitelerde kıyafet serbestliği getiren Anayasa değişikliğini iptal eden kararına dikkat çeken Kaçar, mahkemenin yasamaya müdahale anlamına gelen kararının sistemi tıkadığını ve demokrasinin güçler ayrılığı ilkesini fiilen etkisiz kıldığını dile getirdi.

 

Kaçar, demokratik kurumların yetkisini aştığı durumlarda meşruiyetlerinin sorgulanmaya başlanacağını belirterek şöyle konuştu:

“Anayasa Mahkemesi’nin bu noktada yetkisini aştığı kendi başkanı ve üyesi tarafından da ifade edilen bir gerçektir. Anayasa Mahkemesi’nin yargıya güveni sarsan bu kararı, Türkiye’nin yamalı bohçaya dönen darbe uzantısı bir Anayasa ile yoluna devam edemeyeceğini daha net ortaya koymuştur. Tüm siyasi ve sivil kuruluşların, milletin değerleriyle barışık, sivil, demokratik ve sosyal haklara tam güvence sağlayan bir anayasa için harekete geçmesi gerekmektedir.”

Sağlık-Sen Başkanı Kaçar, Hükümete yeni anayasa konusunda millet adına daha cesur adımlar atması çağrısında bulundu.

 

“Mesleki Sorumluluk Sigortası Döner Sermayeden karşılanmalı”

Genel Başkan Mahmut Kaçar, Hekimlerin Tam Gün Çalışmasını desteklediklerini belirterek, sağlık hizmeti için halkın yüksek ücretler ödemesinin sosyal devlet düzeniyle bağdaşmayacağını söyledi.

Hekimlerin tam gün çalışması konusuna halkın büyük oranda destek verdiğini kaydeden Genel Başkan konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’de muayenehaneciliğin bir ihtiyaçtan ziyade, vatandaşın kamusal bir hakkı olan sağlık hizmetine ulaşmada zorunlu bir araç haline dönüşmüştür. Vatandaş ile hekim arasında kurulan muayenehane-para-hasta üçlüsünün kırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Sağlık hizmetinin, sosyal devletin sorumlulukları arasında olduğunu söylerken, bu tür adaletsizliklere sessiz kalmamız elbette düşünülemez.Ancak, tam gün esasına geçişle birlikte, sağlık çalışanlarının iş yükünün artacağı bir gerçektir. Bu düzenlemede sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu gerçeği doğrultusunda, özlük hakları ve çalışma koşulları ile ilgili mutlak surette iyileştirmelere yer verilmesi gerekmektedir.Bu noktada en önemli talebimiz, döner sermaye tavan oranlarının artırılması ve döner sermaye gelirlerinin de emeklilik keseneği içinde değerlendirilmesidir. Tam gün esaslı çalışmayla birlikte, tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin mesleki risklere karşı sigortalı olması ve sigorta bedellerinin döner sermaye gelirlerinden kesilmesi de bir diğer önemli talebimizdir.

Kaçar, Sağlık-Sen’in sosyal tarafları Tam Gün konusunda düzenlediği bir panelde bir araya getirdiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı verilerine göre hekimlerin yüzde 74’ünün yasa çıkmadan Tam Gün uygulamasına geçtiklerine dikkat çekti. Kaçar, Tam Gün Çalışma konusunda Sağlık-Sen’in temel yaklaşımının, sağlık hizmeti alanlarla birlikte sağlık hizmeti sunanların haklarının da korunduğu ve çağdaş düzeye ulaştırıldığı bir düzenlemenin hayata geçirilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlık-Sen Yetkiye Hazırlanıyor

Sağlık-Sen Bölge Eğitim Programlarıyla, teşkilatlarını yetkiye hazırlıyor. Erzurum, Diyarbakır ve Ordu ve Aydın’ın ardından 15 Kasım 2008 tarihinde Marmara Bölgesi Şube ve İl kadrolarını bir araya getiren Sendikamızın eğitim programlarında;  hukuktan mevzuata, sendikal motivasyondan etkili iletişim ve beden dili konularına geniş bir yelpazede seminerler veriliyor.

Bölge Eğitim Toplantısı’na, Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Genel Sekreter Menderes Turbay, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Metin Memiş, Genel Mali Sekreter Mehmet Güner Erdoğdu, Genel Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Semih Durmuş, Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mustafa Kulluk, Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Mahfuz Sunar da katıldılar.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk konuşmayı sendikamız Genel Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Mahfuz Sunar yaptı. Sunar, sendika olarak eğitim programlarına büyük önem verdiklerini belirterek, eğitim programının içeriği hakkında bilgiler sundu.  Eğitim programlarının sendikal etkinliği artırmada önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Sunar, eğitim toplantısının teşkilatımıza ve ülkemize hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.


Eğitim seminerinin ilk günü, Sendikamız Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mustafa Kulluk’un Sağlık Mevzuatında yaşanan gelişmeleri içeren sunumu ile başladı. Öğleden sonraki eğitim toplantısında ise Etkili İletişim ve Beden Dili Konularında İletişim Uzmanı Muhammet Alpkent seminer verdi.

    

 

Eğitim Toplantısının ikinci günü ise Sendikamız Hukuk Müşavirlerinden Serkan Güçlü, ve Abdülhamit Gül, idari hukuk ve sendikal hukuk konusunda sunum yaptılar. Bölge eğitim toplantısının son seminerini Sendikalarda Kadro Hareketi ve Sendikal iletişim konularında Eğitim Uzmanı Tarkan Zengin verdi.

 

 

Marmara Bölgesi Şubelerine yönelik Bölge Eğitim Toplantısı Genel Başkanımız Mahmut Kaçar’ın yaptığı değerlendirme konuşması ve katılım sertifikalarının dağıtım töreninin ardından sona erdi.


Eğitim toplantımızdan görüntüler:
 
  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo