Sosyal Hizmet Çalışanları İzinli Ve Raporlu Durumlarda Da Ek Ders Ücreti Alacak

SHÇEK’te çalışan meslek elemanlarına 15 saatlik ek ders ücretinin, izinli ve raporlu olduğu dönemlerde de ödenmesine ilişkin yasal düzenleme yapıldı.

 

 

Bilindiği gibi Kamuoyunda Ek Ödeme Kararnamesi olarak bilinen düzenlemeden Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri ile SHCEK Çalışanları yararlanamıyordu. Sosyal Hizmet kurumları’nda çalışan meslek elemanları ek ödemeden yararlanamadığı gibi, izinli ve raporlu olduğu dönemlerde ek ders ücreti de alamıyordu.

 

Resmi Gazete’nin 16/08/2008 tarihli Mükerrer sayısında yayımlanan ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılacak ek ödemeye ilişkin oranların belirlendiği 07/08/2008 tarihli ve 2008/14012 sayı Bakanlar Kurulu Kararı’nda (Ek Ödeme Kararnamesi), Sosyal Hizmet Kurumlarında çalışan meslek elemanlarını da kapsayan bir takım iyileştirmeler yapıldı.

 

 

04/03/2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile SHCEK bünyesinde çalışan meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden, haftada 15 saati “Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi” olarak sayılıyor ve bu görev karşılığında ek ders ücreti alıyordu. Ancak yine aynı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu kapsama giren personelin izinli ve raporlu olduğu günlerde ek ders ücreti ödenmiyordu.

 

Bakanlar Kurulu’nun 30 Aralık 2008 tarih ve 27096 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 3. Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin kararı” ile, SHCEK personeli izinli ve raporlu olduğu günlerde de ek ders ücreti alabilecek.

 

30 Aralık 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan düzenleme 15/8/2008 tarihinden itibaren geçerli olacak. Böylece bu kapsama giren personel, geriye dönük olarak geçirdikleri izinli ve raporlu dönemlerinin de ek ders ücretini alabilecektir.

 

EK DERS ÜCRETİNİ DÜZENLEYEN MADDE

 

Madde 5 - (Ek: 04/03/2006 – BAKANLAR KURULU KARARI RG- 26098 /2 md.) "Taşra teşkilatına bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile Gözlemevi," Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Kreş Ve Gündüz Bakımevleri, Huzurevleri, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Kadın veya Erkek Konukevleri, Toplum veya Aile Danışma Merkezleri, Aile Danışma veya Rehabilitasyon Merkezleri, Çok Amaçlı Sosyal Hizmet Kuruluşları, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezleri ve Yaşlı Dayanışma Merkezlerinde görev yapan yönetici, öğretmen ve (Mülga: 04/03/2006- BAKANLAR KURULU KARARI RG 26098 /2 md.) meslek elemanlarının inceleme, araştırma, planlama, programlama, eğitim, rehberlik ve yönetim gibi görevlerinden haftada 15 saati “Ders Niteliğinde Egzersiz Görevi” sayılır ve bu görev karşılığında ek ders ücreti ödenir.

 

 

 

EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK HALLERİ

BELİRLEYEN DÜZENLEMENİN ESKİ HALİ

 

Madde 7 - (Değişik: 04/03/2006 - BAKANLAR KURULU KARARI RG 26098 /4md.) Bu Esaslar kapsamına girenlerin, izinli ve raporlu bulundukları günler (nöbet izni hariç) için ders niteliğinde egzersiz görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmez.

 

 

İZİN VE RAPOR DÖNEMLERİNDE DE EK DERS ÜCRETİ HAKKI GETİREN YENİ DÜZENLENME

 

MADDE 4 – 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar"ın 7 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

"Ancak, fiilen yapılmayan ders karşılığı ek ders ücreti ödemeleri nedeniyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılmakta olan ek ödemeden yararlanamayanlar için bu madde hükmü uygulanmaz.”

 

“SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI EK ÖDEME MAĞDURİYETİNİ DEVAM EDİYOR”

 

SHÇEK bünyesinde çalışan meslek elemanlarının izinli ve raporlu dönemlerinde de ek ders ücreti almalarını olumlu bir gelişme olarak görse de, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını, Ek Ödeme Kararnamesi’nin kapsamı dışında bırakan uygulamanın oluşturduğu mağduriyet devam etmektedir. Kamu çalışanları arasında ayrımcılığa neden olan bu mağduriyetin giderilmesi için Sağlık-Sen mücadelesini her platformda sürdürmeye devam edecektir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo