Sendikamızdan Maliye ve Sağlık Bakanlığı’na İntibak Başvurusu

 

“İdarenin Takdiri, Yargı Kararlarıyla Çelişiyor”
Sözleşmeli Personelin açtığı intibak davalarının tümünün idarenin aleyhine sonuçlandığını belirten Sağlık-Sen, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na hem sözleşmeli personelin hak mağduriyetini giderecek, hem de devleti yargı masraflarının külfetinden kurtaracak bir düzenleme yapılması başvurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesine ve 4924 sayılı Kanununa tabi çalışan sözleşmeli sağlık personelinden, farklı sağlık hizmetleri sınıfında üst öğrenimini bitirenlerin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2007 tarih ve 44609 sayılı yazısındaki “tamamladığı eğitiminin, görevlendirildiği pozisyon unvanıyla ilgili olması” ifadesi nedeniyle intibakları yapılmıyor. Bu durumda olan sözleşmeli personel, eğitim durumlarına uygun ücret alamıyorlar.

            Mevcut düzenlemelere göre, 657 sayılı Kanuna tabi çalışan sağlık personeli, sağlık hizmetleri sınıfıyla ilgili herhangi bir üst öğrenimi bitirmeleri durumunda intibaklarının yapılması suretiyle özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve yan ödemelerden yararlanabiliyor. Bu durumda olup intibak bekleyen sözleşmeli personelin idare aleyhine açtığı davaların tümünde yargı, idarenin kararını hukuka aykırı buluyor.

Sendikamızın, sözleşmeli personelin intibakını kısıtlayan bu durumun ortadan kaldırılması istemiyle Sağlık Bakanlığı’na ve Maliye Bakanlığı’na yaptığı başvuruda bitirilen bir bölümün mesleki bir üst öğrenim olup olmadığının YÖK tarafından belirlendiğine dikkat çekilerek, “YÖK’ün kararlarına riayet edilmeksizin, idarenin takdiri doğrultusunda, intibak taleplerinin reddedilmesi yasal düzenlemelere aykırı olmaktadır. Ayrıca bu durum, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine ve 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personelin mağduriyetine sebebiyet vermektedir” denildi.

Sağlık hizmetleri sınıfıyla ilgili bir üst öğrenimi bitirmelerine rağmen intibakı yapılmayan sözleşmeli personelinin yargı yoluyla haklarına kavuştuklarına dikkat çekilen yazıda, Bu davalar sonucunda idarelere;  özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve yan ödemelerden kaynaklı geriye dönük ve faiziyle birlikte yapılması gereken ödemeler dışında yargılama giderleri ile vekalet ücretleri açısından da maddi bir külfet yüklendiği belirtilerek, bu konuda yapılacak düzenlemenin hem sözleşmeli personelin haklarına kavuşmasına hem de devletin yargı masraflarının külfetinden kurtulmasına neden olacağı ifade edildi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo