Sağlık-Sen Bilimsel Danışma Kurulu Toplandı

 

Sağlık-Sen Bilimsel Danışma Kurulu 24-25 Ocak 2009 tarihinde Asya Termal Otel’de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çeşitli illerden çok değerli akademisyenlerin katıldığı toplantıda, Bilimsel Danışma Kurulunun çalışma esaslarının ve çıkartılacak yayınlara ilişkin kriterlerin tespitinin yanı sıra, Sağlıkta Dönüşüm Programının ayaklarından birisi olan “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Konusunda Kanun Tasarısı” tartışıldı.

Bilimsel Danışma Kurulu Toplantısı, Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar’ın konuşması ile başladı. Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet alanında önemli bir boşluğu doldurduğunun altını çizen Genel Başkan Mahmut Kaçar, şunları söyledi:

“Bizler ‘yaşasın-kahrolsun’ sloganları içine kendisini hapseden, üretmeyen ve sorunlardan nemalanan bir anlayışla hareket etmiyoruz. Ait olduğu kitlenin hakkını koruma ve geliştirme temelinde hareket ediyoruz. Bugün burada Bilimsel Danışma Kurulu’nu toplayarak da sendikal mücadelemizi bilimin ışığında, ayakları yere basan politikalar ve projeler üreterek sürdürme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında var olan sorunlara bilimsel temeli olan çözüm önerileri üretmeyi hedefliyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki sorunları çözüme kavuşuncaya kadar bilimsel yöntemleri ve araçları kullanarak gündeme taşıma ve gündemde tutma gayreti içinde olacağız. Bu sendikal mücadelemizde Sağlık-Sen Bilimsel Danışma Kurulu’nun çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum.”

Genel Başkanın takdim konuşmasının ardından toplantının ilk gününde, Bilimsel Danışma Kurulu’nun amacı, hedefleri, yapısı, organizasyonu ve çalışma esaslarının yanı sıra çıkartılması planlanan yayınlara ilişkin kriterler tespit edildi.

Toplantı sonunda Bilimsel Danışma Kurulu’nun;

  1. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek,
  2. Var olan sorunlara bilimsel ilkeler temelinde çözüm önerileri üretmek,
  3. Sosyal devlet ilkesini zedelemeyecek, hizmet alanların olduğu kadar hizmet sunanların da haklarını gözeten projeler geliştirmek, Gerçekleştireceği çeşitli bilimsel etkinlikler (panel, sempozyum), bilimsel çalışmalar (rapor, araştırma v.s) ve bilimsel yayınlar ile sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının sorunlarını gündeme taşımak ve çözüm önerileri geliştirmek gibi genel çerçeve içinde hareket etmesi benimsendi.

Toplantının ilk günkü oturumunun sonuna Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Genel Teşkilatlanma Sekreteri ve Diyanet Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız da iştirak ettiler. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu toplantıda yaptığı konuşmada Bilimsel Danışma Kurulu’nun bir ihtiyaç olduğunu belirterek,  “Bizler siyasetin önünde bir sendikacılık yapmanın gayretindeyiz. Bu noktada siz değerli bilim adamlarının çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Sizlerin bilimsel tespitleriniz ve önerileriniz bizim sendikal anlamda daha etkin bir mücadele ortaya koymamıza katkı sağlayacaktır” dedi. Gündoğdu Bilimsel Danışma Kurulu’nun hayırlı sonuçlar doğurması dileğinde bulundu.

Bilimsel Danışma Kurulu Asya Termal Otel’de gerçekleştirdiği toplantının ikinci gününde, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde hazırlanan ve TBMM’de yasalaşmayı bekleyen “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı”nı görüştü. Tasarı hakkında tespit ve önerilerde bulunan Danışma Kurulu’nun sendikamıza sunduğu görüşleri ilerleyen günlerde bir rapor halinde kamuoyuna sunulması kararlaştırıldı.

Sağlık-Sen Bilimsel Danışma Kurulu, gelecek toplantısına dair görüş ve temennilerin de belirtilmesinin ardından Genel Başkanımız Mahmut Kaçar’ın teşekkür konuşması ile sona erdi. Bilimsel Danışma Kurulu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının çalışma hayatında yaşadıkları sorunlarla mücadelemizde önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Genel Başkan Mahmut Kaçar, “Toplantımıza katılan çok değerli hocalarımıza sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına teşekkür ediyorum. Sağlık-Sen’in bilimsel bilginin ışığında sorunları çözüm sürecinin önemli bir aktörü olacaktır. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının seslerini etkin biçimde duyurabileceği, sorunlarını masada bilimsel verilerle savunabilecek bir sivil toplum iradesine duyduğu ihtiyacı  Sağlık-Sen çatısı altında giderecektir” şeklinde konuştu.

Bilim kurulumuzdan görüntüler:

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo