Mutabakat Metnine Aykırı Taslak Hazırlanamaz

 

Başbakanlıkta bekleyen sözleşmeli personel taslağının mutabakat metnine aykırı hükümlerinin düzeltilmesi için yoğun bir görüşme trafiği içine giren Sağlık-Sen  Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde temaslarını sürdürüyor.

  

Memur-Sen Genel Sekreteri Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ruhi Özbilginç ve Bütçe Kontrol Genel Müdürü Naci Ağbal’ı ziyaret ederek, sözleşmeli personelin eş durumu tayini, yataklı tedavi kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti kesilmesi ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşadığı ek ödeme adaletsizliği konularındaki sendika taleplerini aktardılar.

 

 

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI İNFİAL HALİNDE”

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve yönetim kurulu üyeleri, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan’la görüşmesinde, Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti kesilmesine neden olan Maliye Bakanlığı genelgesinin kaldırılmasını istedi.

Söz konusu genelgenin yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi sosyal devlet ilkesiyle de bağdaşmadığını belirten Genel Başkanımız Kaçar, “Maliye Bakanlığı’nın genelgesi çalışanlar arasında infial uyandırmış, çalışma barışını ve huzuru bozar hale gelmiştir. 24 Saat esasına göre çalışan personelin böyle bir uygulamaya muhatap olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konudaki sorunun bir an evvel çözülmesi gerekmektedir” dedi.

 

 

“MUTABAKAT METNİNE AYKIRI TASLAK HAZIRLANAMAZ”

Sözleşmeli personele eş durumu tayini hakkı ile ilgili kısıtlı düzenleme getiren taslağın bu haliyle çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirten Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, “Hükümet toplu görüşme masasında imzalanan mutabakat metnine bağlı kalmalıdır. Bu konudaki mağduriyeti ortadan kaldıracak tek çözüm eş durumu tayininde kadrolulara tanınan hakların sözleşmeli personele de verilmesidir.” diye konuştu.

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Maliye Müsteşarıyla görüşmesinde Sosyal hizmetlerdeki idarecilerin ve meslek elemanlarının ek ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi konusunu da gündeme getirdi. Genel Başkan Mahmut Kaçar, Maliye Müsteşarı Aktan’dan, Sosyal hizmetlerdeki idarecilerin ek ödemeden faydalanması ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğinin ve yemek ücreti kesintilerinin sona ermesi için de Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanının görüştüklerinin bilgisini aldıklarını söyledi.

 

 

BÜTÇE KONTROL GENEL MÜDÜRÜ NACİ AĞBAL VE BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI YARDIMCISI RUHİ ÖZBİLGİǒLE GÖRÜŞME

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Maliye Bakanlığı Müsteşarının ardından, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Ruhi Özbilginç ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Naci Ağbal’ı ziyaret ederek sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gündemdeki sorunlarını görüştüler. Sözleşmeli personelin eş durumu tayini hakkının Anayasanın eşitlik ilkesi uyarınca hiçbir kısıt konulmaksızın sağlanması gerektiğini belirten Genel Başkan Mahmut Kaçar, görüşmelere ilişkin genel değerlendirmesinde şunları söyledi:  

“Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı sözleşmeli personel ile ilgili taslağın mutabakat metnine bağlı kalması konusunda hassasiyet göstereceğini belirtmişlerdir. Memur-Sen olarak, sözleşmeli personel taslağı, yemek ücreti, ek ödeme adaletsizliği gibi sorunların tabanın beklentileri doğrultusunda sonuçlanması için mücadele ediyoruz. Memur-Sen olarak görüşmelerde dile getirdiğimiz konuların gün be gün takipçisi olacağız. Yoğun temaslarımızı önümüzdeki hafta da kararlılıkla sürdüreceğiz ve idarenin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını mağdur eden keyfi uygulamalarını sona erdirmeye çalışacağız.”

Merkez Yönetim Kurulu’muzun Maliye Bakanlığı’na Sunduğu Rapor 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo