Her alanda demokratikleşme ve sivilleşme mücadelesi veren Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi sendikal harekette de çağın ve demokrasinin gereklerine uygun bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Memur sendikacılığını siyasetin vesayeti altına so

 

Sağlık Bakanlığı’nda 11 bin 270 VHKİ kadrosu ihdasını sağlayan Sendikamız SHCEK’te de VHKİ kadrosu için girişimde bulundu.

 

Sendikamız tarafından Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda bilgisayar vasıtasıyla işlerini yürüten memurların fiili durumlarına uygun olarak bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına geçirilmeleri talebinde bulunuldu.

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar konu ile ilgili SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış’ı ziyaret etti. Görüşmede, Sağlık Bakanlığı’nda memurların VHKİ kadrosuna geçiş süreci hakkında bilgi veren Genel Başkanımız, SHÇEK’te de fiilen bilgisayar başında çalışan memurların VHKİ ve bilgisayar işletmenliği kadrosuna geçirilmesi için çalışma başlatılmasını talep etti. Ziyaretin hemen ardından 5 Şubat 2009 tarihinde kuruma yazılı başvuruda bulunan sendikamız, şartları tutan SHÇEK personelinin VHKİ ve bilgisayar işletmenliği kadrolarına geçişinin sağlanmasını istedi.

 

Bazı kurumlarda kadro iptal-ihdas çerçevesinde memur kadroları yerine veri hazırlama ve kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni kadrosu ihdas ettirerek şartları tutan personelin bu kadrolara geçişinin sağladığına dikkat çekilen söz konusu yazıda şöyle denildi:

 

“Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ nin, “Görevde Yükselme Sınavı Sonucu Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar” başlıklı 8. maddesinde; “Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için; Bilgisayar alanında eğitim veren orta öğrenim kurumlarından mezun olanlar hariç Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak ve Kurumda en az iki yıl görev yapmış olmak ve en az orta öğrenim mezunu olmak” hükmü bulunmakta, yine aynı yönetmeliğin “Görev Grupları Arasındaki Geçişler” başlıklı 24. maddesinde; “Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, santral memuru, şoför ve daktilograf kadrolarında çalışan ve şartları tutanların bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına sınavsız geçiş imkanı vermektedir.

 

Farklı kurumlarda çalışıp aynı işi yapanların eşit haklardan faydalanmalarının sağlanması amacıyla, Kurumunuzca kadro iptal-ihdası çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılarak  memur, ambar memuru, satınalma memuru, veznedar, santral memuru, şoför ve daktilograf kadrolarında çalışan ve şartları tutanların bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına geçirilmeleri konusunda gereğini arz/rica ederiz.”

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo