Değişimi Kabullenemeyenler Hezeyan İçinde

 

Her alanda demokratikleşme ve sivilleşme mücadelesi veren Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi sendikal harekette de çağın ve demokrasinin gereklerine uygun bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır.

 

Memur sendikacılığını siyasetin vesayeti altına sokarak toplu sözleşme ve grev hakkından yoksun bir sendika yasasını kamu çalışanlarının önüne koyan zihniyet, her yıl küçülerek sendikal hayattan çekilmektedir.

 

İnşallah çekilme süreci 2009 yılı itibariyle sağlık ve sosyal hizmet alanında da yaşanacaktır.

 

Bu kaçınılmaz değişim sürecini kabullenemeyen çevreler, yemek ücreti sorununun sağlık çalışanlarını mutlu eden bir şekilde çözüme kavuşturmamızdan kaynaklanan rahatsızlığını hezeyan içinde Sağlık-Sen’e saldırarak ortaya koymaktadır.

 

Öncelikle Sağlık-Sen olarak şunu belirtmek isteriz ki, her ne koşulda olursa olsun, öncelikli gündemimiz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hak ve kazanımlarının korunması ve geliştirilmesidir.

 

Bu noktada sendikamızı amaçsız, hedefsiz ve boş bir takım tartışmaların içine çekmeye çalışan çevrelere aşağıda verdiğimiz cevap, gerçekte yüz binlerce sağlık ve sosyal hizmet çalışanına bir çağrı olduğu için anlamlıdır;

 

Sağlık-Sen,  Türkiye’nin demokratikleşme ve çağdaşlaşma sürecine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir sivil toplum örgütüdür.  Geçmişin antidemokratik alışkanlıklarına, çarpık siyaset-sendika ilişkilerine ve varlığını “her alanda sorunlu bir Türkiye” modeline bağlamış çağdışı yaklaşımlara karşı ortaya koyduğu mücadele ile milletin gönlünde taht kurmuştur.   

 

Sağlık-Sen bilgi çağının getirdiği toplumsal değişimi iyi etüt etmiş, ait olduğu kitleye en çağdaş kriterlerde hizmet etme noktasında örgütlenmiş bir sendikadır.

 

Bu yüzden sendikamız, bilgi çağı toplumunun bir parçası olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarıyla mücadelede, diğer sendikaların yaptığı gibi kendisini yaşasın-kahrolsun sloganları arasına hapsetmemektedir.

 

Çözüme odaklanan bir sendika olarak gerek teşkilat düzeyinde ortaya koyduğu eylemlilik, gerek hukuksal mücadele ve gerekse diyalog yollarının tümünü kullanarak kendisinden beklenen görevi yerine getirmektedir.

 

Bu inançla Sağlık-Sen’e katılan her üye; abartıdan, gerçekçiliği olmayan vaatlerden kurulu, siyasi fanatizme indirgenen sendikal anlayışın miadının dolduğunu ilan etmektedir. 

 

Bu büyük yöneliş aynı zamanda; “Ne aldatanlardan, Ne de aldananlardan olunuz” düsturu çerçevesinde hareket eden Sağlık-Sen’in saygınlığına duyulan güveninin de bir ifadesidir.

 

Sağlık-Sen’in sendikal vizyonu ve geleceğin Türkiye’sinde durduğu noktaya ilişkin bu açıklamaları yaptıktan sonra, sağlık çalışanları için önemli bir mağduriyet konusu olan yemek ücreti uygulaması sorununu çözen sendikamıza saldırılarda bulunan malum sendikanın hezeyanlarını tükenmişliğinin bir ifadesi olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.

 

Bunun yanı sıra yetki süresi dolmak üzere olan sendikanın, süreyi uzatmaya yönelik her türlü şaşaalı kampanyaları karşısında Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yönelik mütevazi hizmetlerinin daha revaçta olduğu, ücretli yemek sorununun çözümü ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 

 

“SORUNLARDAN NEMALANAN SENDİKAL ANLAYIŞ”

 

Yemek sorununun çözüldüğünü medya kanalıyla öğrenen malum sendika, web sayfasında yaptığı açıklamada; bir taraftan sorunu asıl çözen sendikanın kendileri olduğu iddia ederken, öte yandan sorunun çözülüp çözülmediği konusunda yaşadığı tereddüdü de itiraf etmektedir. Yetkili sendika konumu göz önüne alındığında son derece komik bu durumun arkasındaki gerçek ise daha trajiktir.

 

Bu trajik gerçeği Sağlık-Sen olarak her platformda “sorunlardan nemalanan sendikal anlayış” olarak tanımlıyoruz. Çünkü özünde bir muhalefet hareketi olan sendikacılığı,  siyasal muhalefete tahvil ederek, demokrasinin evrensel kurallarını yıkan bu zihniyet, maalesef 7 yıl boyunca sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından aldığı yetkiyi amacı dışında kullanmıştır.

 

Hali hazırdaki sorunları salt iktidara saldırı fırsatı olarak gören siyasal sendikacılıktan çözüm beklemek mümkün değildir. Çünkü kaos senaryoları hazırlamaktan çözüme zaman bulamamaktadırlar.

 

Sağlık-Sen bu sendikal anlayışın izlerini silmeye kararlıdır. Sendikal muhalefeti demokratik ve etik sınırlar içine çekmeyi,  siyasetini ait olduğu kitlenin hakları temelinde belirlemeyi ilke edinmiştir. 

 

Sağlık-Sen; hiçbir zaman siyasetin uydusu değildir ve olmayacaktır. Hem tabanında hem de muhataplarında ne istediğini bilen, bilimsel temelli çözüm önerileri geliştiren, yanıltmayan ve yanılmayan, saygın bir sivil toplum örgütü olarak sendikal harekete güven kazandırmıştır.

 

BAŞARI SAĞLIK-SEN’İN VE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININDIR

 

Bu noktada malum sendikaya cevap niteliğindeki mesajımızı okuyan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yemek ücreti uygulamasının kaldırılması ile ilgili sendikal mücadele sürecimiz hakkında şu bilgileri aktarmak istiyoruz

 

– Maliye Bakanlığı’nın Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlara ücretli yemek uygulaması getiren 11 Mart 2008 tarihli genelgenin yayımının hemen ardından Danıştay’a ilk davayı 14 Mart 2008 tarihinde Sağlık-Sen açmıştır.

 

–Yurt genelinde teşkilatlarımız; basın açıklamaları ve yaptığı eylemlerle demokratik tepkisini ortaya koymuştur. Bu noktada tereddüt yaşayanlar web sayfamızın arşivinden eylemlerimizi takip edebilirler.

 

–Ancak sorunu çözmek yerine siyasi rant aracı olarak kullanma yolunu tercih eden malum sendika yönetimi bugün sürecin dışına itilmekten duyduğu rahatsızlıkla, Sağlık-Sen’e saldırmaktadır. Sağlık-Sen sağlık çalışanlarının kararlı duruşundan aldığı güçle çözüm sürecini diyalog temelinde de devam ettirmiş ve çözümü getirmiştir.

 

Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarını mağdur eden bir sorunun ortadan kalkmasını hem kendisi hem sağlık çalışanları adına sendikal bir başarı olarak kabul etmekte ve bu hizmetinden gurur duymaktadır.

 

Her yetki mücadelesi döneminde bir taraftan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını aldatmaya yönelik çeşitli atraksiyonlar gerçekleştiren malum sendika, diğer taraftan da sendikamıza yönelik demokratik ve etik sınırları aşan saldırılarda bulunmaktadır.

 

Ancak sağlık ve sosyal hizmet çalışanları artık malum sendikanın sahnelediği bu eğlendirici oyuna itibar etmeyecektir. Sağlık-Sen de önümüzdeki süreç içinde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının geleceği üzerinde oynanan oyunları, sendikal harekete itibar ve seviye kazandırma adına sırası geldikçe ortaya koyacaktır.

 

Sağlık-Sen hizmet sendikacılığı anlayışı ile tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına  ulaşmayı, sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlenme oranını yüzde yüz seviyesine taşımayı hedeflemektedir. Sağlık-Sen, bu hedef ve ilkeler doğrultusunda 2009 yılının yetkili sendikası olarak tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını, çağdaş, üretken ve çözüm odaklı hizmet sendikacılığı dönemiyle tanıştıracaktır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo