Sözleşmeli Personel İle İlgili Düzenleme Bakanlar Kurulundan Çıktı

 

Sendikamız bugüne kadar sözleşmeli personelin yaşadığı mağduriyetleri her platformda dile getirmiş ve konuyu sürekli gündemde tutarak sorunların çözümü için yoğun çaba sarf etmiştir. Sözleşmeli personelin sorunları Sağlık Bakanı ile çeşitli zamanlarda yaptığımız görüşmelerde dile getirilmiş, bu çerçevede, Bakanımızla, İstanbul’da gündemi 4/B’lilerin sorunları olan özel toplantı yapılmıştır.  Bunun yanı sıra sözleşmeli personelin karşılaştığı mağduriyetlerle ilgili sendikamızca bir çok konuda hukuki süreç başlatılmış, askerlik dönüşü işe başlama, becayiş ve intibak gibi konularda önemli kazanımlar elde edilmiştir.

 Ayrıca 2008 Toplu Görüşmeleri sürecinde Konfederasyonumuz Memur-Sen, sözleşmeli personelin sorunlarını gündeme getirerek, eş durumu, askerlik sonrası işe başlama ve becayişle ilgili konuları mutabakat metnine aldırmıştır. 

Sağlık-Sen olarak, sözleşmeli personel konusundaki temel politikamız, tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesidir. Bu konu başta olmak üzere, sözleşmeli  personelin tüm sorunlarının çözümü için Sağlık-Sen etkili sendikal mücadelesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.  

4/B ‘li çalışanların toplu görüşme mutabakat metninde yer alan haklarının düzenlenmesi konusunda ilgili kurumlarca hazırlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik yapılmasını içeren taslak, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. 

Bakanlar Kurulun’dan çıkan düzenlemede, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personele, becayiş, askerlik dönüşü işe başlama, eş durumu tayini hakkı ve  sağlık durumu nedeniyle mazeret tayini,  4/B’li personelin doğum öncesi ve sonrası yasal izinler ücretli izin sayılması gibi haklar yer alıyor.  

2008 toplu görüşmelerinde 4/B’li personel ile ilgili mutabakata varılan konuların uygulamaya geçirilmesi amacıyla, 1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik öngören, Bakanlar Kurulu kararı ile getirilen yenilikler şöyle:

 

1-      Sözleşmeli Kadın Personele doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta verilen izinler şu an ücretsiz izin statüsünde verilmektedir. Bu izni kullanan personel, sosyal güvenlik kurumundan 2/3 oranında geçici iş göremezlik parası almaktadır. Bakanlar Kurulu düzenlemesi ile doğum öncesi ve doğum sonrası izinler ücretli izin olarak değerlendirilecektir. Personel bu süre içinde kurumundan maaşını almaya devam edecektir.

 

2-      Askerlik sebebiyle sözleşmesini fesheden 4/B’li personel askerlik dönüşü işe başlayamamaktadır. Düzenleme ile askerlik sebebi ile sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulacak. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etmek koşulu ile işe başlayabilecek. Doğum izninin bitiminde ücretsiz izin kullanmak amacıyla sözleşmesini fesheden personelin dönüşü boş vizeli pozisyon bulunmak kaydıyla mümkün oluyordu. Bakanlar Kurulu kararında yer alan düzenleme ile sözleşmesini fesheden personelin pozisyonu saklı tutulacak. İzin bitiminde müracaatı halinde işe başlayabilecek.

 

3-      Eczacı ve diş tabibi atamalarında pozisyonların tahsis edildiği il sınırları içerisinde asgari 5 yıl süre ile kesintisiz olarak ikamet edenlerden alım yapılacak

 

4-      Aynı unvanda çalışan sözleşmeli personel fiilen bir yıl çalışmak kaydıyla becayiş talebinde bulunabilecek.

 

5-      Eşi kamu personeli olan naklen atanması mümkün olmayan veya zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan görevde bulunan sözleşmeli personel, boş vizeli pozisyon bulunması ve fiilen en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla eş durumu tayini talebinde bulunabilecek.

 

6-      Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen  düzenleme ile kendisi eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu anne babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde sağlık mazeretinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

 

*  4/B’liler ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan sonra, bu karar çerçevesinde, 4924’e tabi sözleşmeli personel için de 4924 Sayılı Kanun ve Sözleşmeli Personel Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde gerekli değişiklikler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak.

MEMUR-SEN GENEL SEKRETERİ SENDİKAMIZ GENEL BAŞKANI MAHMUT KAÇAR:  “TEMEL POLİTİKAMIZ KADROLU-SÖZLEŞMELİ FARKINI KALDIRMAK” 

Sözleşmeli personele getirilen hakların Memur-Sen’in toplu görüşmelerdeki ısrarlı mücadelesinin ürünü olduğunu ifade eden Sağlık-Sen Başkanı, “Sözleşmeli personel konusundaki temel politikamız, tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesidir. Bakanlar Kurulu’ndan çıkan eş durumu tayin hakkı sorunu çözmekten uzaktır. Sözleşmeli personele de kadrolularla aynı düzeyde eş durumu tayin hakkı verilmelidir. Sosyal bir yara haline dönüşen bu konu başta olmak üzere, sözleşmeli personelin tüm sorunlarının çözümü için Sağlık-Sen etkili sendikal mücadelesine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu. 

***Not: Sorularınız için Genel Merkezimizi arayabilirsiniz. Tel: 0312 232 59 28

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo