Kadını Çalışma Hayatında Tutmak Zorlaşıyor

 

Sendikamız tarafından yaptırılan kamuoyu araştırması, sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan kadınların çalışma ve aile hayatında yaşadığı zorluklara ışık tutan sonuçlar içeriyor.

 

Toplam nüfusun yüzde 50’sini oluşturan kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 25’ler seviyesinde seyrediyor. Sendikamızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yayınladığı kamuoyu araştırması, kadınların iş gücüne katılım oranını düşüren nedenleri ve çalışan kadınların kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarını ortaya çıkaran ilginç sonuçlar içeriyor.

 

Sendikamızın 19 ildeki sağlık ve sosyal hizmet kurumlarından 1073 kadın çalışanla gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında, katılanların tamamı kadın olmaktan kaynaklanan sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirttiler.

Araştırmaya katılan kadınlara yöneltilen “İş hayatınızda karşılaştığınız en önemli sorun hangisidir” sorusuna,

Kadınların yüzde 28’si,  özel izin durumlarında (hamilelik, çocuk bakımı, emzirme, doğum v.s) yöneticilerin baskısı,

Yüzde 22’u adil olmayan nöbet uygulamaları,

Yüzde 18’i hizmet verdiği kesimlerin olumsuz tavır ve davranışlar,

Yüzde 16’si iş ortamındaki erkek çalışanların olumsuz tavır ve davranışlar

Yüzde 16’si de terfi etmede kadın olmanın neden olduğu engeller,

şeklinde cevap verdiler.

 

Sendikamızın araştırmasında, çalışabilir kadın nüfusunun işgücüne katılımının neden düşük olduğunu açıklayan diğer çarpıcı sonuç ise“Çalışmanızdan kaynaklanan aile ve çevrenizde karşılaştığınız sorun hangisidir” sorusuna verilen cevaplarda ortaya çıkıyor.

Bu soruyu yanıtlayan katılımcıların yüzde 39’u yoğun çalışma nedeniyle aile içindeki sorumluluklarını yerine getirmede aksaklıklar yaşadığını, bunun aile içinde sorunlara neden olduğunu ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 14’ü fazla çalışma, nöbet gibi nedenlerle aile içinde çatışma yaşandığını, yüzde 26’sı eş ve çocuklarıyla yeterince ilgilenemediği için huzursuz olduğunu belirtiyorlar.

 

SAĞLIK-SEN GENEL BAŞKANI MAHMUT KAÇAR:

“DEVLET; KADIN ÇALIŞANLARA AİLE YÜKÜNÜ

HAFİFLETECEK SOSYAL DESTEK SAĞLAMALIDIR”

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın çalışanların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdikleri kamuoyu araştırmasının, kadınların neden çalışma hayatında ve yönetim kademelerinde yeterince yel alamadığını ortaya koyduğunu belirterek, “Devletin kadın çalışanlara aile yükünü hafifletecek sosyal destek sağlaması gerektiğini söyledi.

Kadını iş hayatından uzaklaştıran bir çok neden olduğunu belirten Genel Başkan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Aile sorumlulukları ile işi arasında sıkışan kadınların, artan sorumlulukları ve iş hayatında karşılaştıkları zorluklar, onların çalışma hayatına katılımını her geçen gün zorlaştırmaktadır. Çalışan kadınlar; başta çocuk bakımı olmak üzere taşımak zorunda oldukları aile sorumluluklarını yerine getirmede, devletin sosyal desteğine ihtiyaç duymaktadır.

 8 Mart; kadınların gerek çalışma hayatında gerekse toplumsal hayatın diğer alanlarında eşit haklara sahip olma adına verdikleri mücadelenin simgesi olan bir günde sosyal hayatın paydaşı olan kadınlarımızın çalışma koşullarının, iş hayatı dışındaki yükünü hafifletecek şekilde düzenlenmesi ve kadınlarımızın çalışma hayatının eşit haklara sahip bireyleri olması en büyük dileğimizdir.

 

 

Kamuoyu Araştırması’nda sorulan bazı sorular ve cevaplara ilişkin istatistikler ise şöyle:

“İş hayatınızda karşılaştığınız en önemli sorun hangisidir”

 

“Çalışmanızdan kaynaklanan aile ve çevrenizde karşılaştığınız sorun hangisidir”

 

 

 

İş yerinizde sendikal örgütlenme var mı? Varsa sendikaya üye misiniz?

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo