Performans Sistemi Yeniden Ele Alınmalı

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresine katıldı.

 Sağlık Bakanlığı 19-21 Mart 2009 tarihleri arasında Antalya’da Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi düzenledi. Sendikalardan sadece Sağlık-Sen’in katıldığı kongrede, Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, “Performans Sistemi’nde Teşvik Nasıl Olmalı” konulu oturumda sunum yaptı. 

Genel Başkan Mahmut Kaçar yaptığı sunumda,  tabip dışı personelin performansa dayalı ek ödeme sistemi nedeniyle mağdur edildiğini belirterek, “Özünde teşvik ve motivasyon sağlaması gereken sistem, tabip dışı personel için ceza sistemi haline dönüştüğünü söyledi.

Sağlık çalışanlarının çok büyük bölümünün gelirlerinin, aldığı döner sermaye ücretlerine rağmen kamu çalışanlarının ücretlerinden düşük olduğuna dikkat çeken Genel Başkan, performans sisteminin adil bir zemine kavuşturulması için tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Performansa dayalı ek ödeme sistemi ile birlikte tabiplerin aldığı ek ödeme miktarı yüzde 600 oranında artarken bu oran tabip dışı personel için yüzde 90’ın altında gerçekleşmektedir. Özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve aile hekimliğine geçilen bölgelerdeki Toplum Sağlığı Merkezleri’nde çalışanlar sistemin adaletsizliklerinden en büyük zararı gören kesimler haline gelmişlerdir.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarındaki tabip dışı personelin aylık aldığı ortalama döner sermaye tutarları, yüz binlerce sağlık çalışanının tavan oranlarının çok altında ek ödeme alabildiklerini ortaya koymaktadır. Sağlık hizmetlerini bir ekip hizmeti olarak değerlendirdiğimizde bu konunun hakkaniyet esasları çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.”

 


 

“İZİN DÖNEMLERİNDE DE DÖNER SERMAYE ÖDENMELİ”

           Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, sağlık çalışanlarının yıllık izin, şua izni, hastalık nedeniyle raporlu olduğu dönemlerde döner sermaye alamamasını sistemin bir diğer eksik yönü olarak değerlendirirken şöyle dedi:

“Örneğin; 112 acil yardım personeli, görevi başında uğradığı kazaya bağlı sağlık raporlu olduğu dönemde “Sen fiili katkı sunmadın” diyerek ek ödeme kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu tablo; sistemin insani boyut açıdan sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Öte yandan sağlık çalışanları gelir kaybı yaşamamak için yıllık izinlerini uzun yıllar kullanamamaktadır. İzin kullanmadan çalışan bir personelden verim alınabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Sağlık-Sen olarak, yasal ve zorunlu izin dönemlerinde de sağlık çalışanlarının ek ödeme alması gerektiğini düşünüyoruz.”


 

 “NET MAAŞ 2.300 TL OLMALI”

Kongredeki sunumunda sağlık çalışanlarının döner sermaye hariç net ücretlerinin yoksulluk sınırı olan 2300 TL düzeyine çıkartılması gerektiğini de dile getiren Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Sağlık hizmetlerinde kalitenin sürdürülebilir olması için bunun şart olduğunu söyledi. Genel Başkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

           “Sağlık çalışanlarının iş motivasyonuna katkı sağlayacak ilk icraat; geçim derdi, ailesinin ve çocuklarının geleceği gibi insani kaygılarını giderecek bir yaşam standardına kavuşturmak olmalıdır. Bu önlemin, ekonomik değil, psikolojik bir teşviktir. Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi bu psikolojik destekle başladığı ve çalışanlarının gelecek kaygıları giderildiği takdirde sağlık çalışanları; işine odaklanma, mesleki gelişimlerine önem verme, vatandaş memnuniyeti temelinde iletişim dilini geliştirme gibi, sunduğu hizmetin kalitesini artırmaya yönelik arayış içinde olacaktır. Böylece sistem daha insani bir boyuta taşınmış olacaktır. Sistem o zaman teşvik edici bir niteliğe kavuşacak,  sağlık hizmetinde kaliteyi ve hasta memnuniyetini sağlamada etkin bir araç haline dönüşecektir”

 

 

 

NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE İNMELİDİR

           Sağlıkta dönüşüm ile birlikte artan iş yükünü karşılamak için fazla süreli çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çeken Genel Başkan, ancak bu fazla çalışmanın karşılığında sağlık çalışanlarının hak ettiği ücreti alamadığını kaydetti.

Haftalık normal çalışma süresinin 40 saat olması gerektiğini belirten Genel Başkan; "Bizim mevzuatımızda kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. Sağlık çalışanları için ise, Anayasal eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Bir çok  Avrupa Ülkesinde normal çalışma süresi 38-40 saat aralığındadır. AB Çalışma Süresi Direktifi; bir sağlık çalışanının haftalık çalışma süresini, normal mesai, fazla mesai, nöbet dahil en fazla 48 saat olarak belirlemiştir. Haftalık maksimum çalışma süresi 48 saat olan ülkelerde de fazla mesai, nöbet gibi durumlarda emeğin karşılığını fazlasıyla almaktadırlar. Bizde bu süreyi ikiye katlayan durumlar oluşmakta ve çalışanlar hak ettiği ücreti alamamaktadır" şeklinde konuştu.

 

“DÖNER SERMAYE GELİRLERİ EMEKLİ KESENEKLERİNE YANSITILMALI”

 Genel Başkan Kongre’deki sunumunun sonunda nasıl bir performans sistemi olması gerektiği konusundaki önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Ancak sistemin hedeflerine ulaşması ve sürdürülebilir kılınması için; temeli güçlendirilmiş, hesaplamada ve dağılımda hakkaniyeti gözeten, gerçek performans ölçütlerine endekslenmiş, çalışanların sisteme güvenini zedeleyecek müdahale ve değişikliklerden uzak, adil dağılım öngören, döner sermaye gelirlerinin emekli keseneğine yansıtıldığı, değişen şartlara göre iyileştirmelerin gerçekleştirildiği ve gerçek anlamda teşvik edici nitelikte bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir."

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo