Düzenleme Cumhurbaşkanlığı’na 25 Mart Çarşamba Günü Gönderildi

 

Sorunlardan nemalanan sendikacılığın oyunu elinde patladı. Sözleşmeli Personelin askerlik dönüşü işe başlama, eş durumu tayini ve becayiş başta olmak üzere bir dizi haklar getiren düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 25 Mart 2009 Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

 26 Mart’ta kamuoyuna halen Bakanlar Kurulu’nda imzaların tamamlanmadığını açıklayan çevrelerin, sözleşmeli personel ile ilgili düzenlemenin 25 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiğinden bile bihaber olduğu ortaya çıktı.

Sendikamız, bir taraftan, sözleşmeli personel ile ilgili düzenlemenin bir an önce çıkması, diğer taraftan ise eş durumu tayini hakkının genişletilmesi konusunda  ilgili Bakanlıklar ve Başbakanlık nezdinde yoğun girişimlerde bulunurken,  bazı çevreler ise gündemi takip etmekten bile aciz bir şekilde, sorunlardan nemalanma alışkanlığı içinde sözleşmeli personelin gözünü boyamaya devam ediyor.

Sözleşmeli Personel ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Başbakanlık tarafından Cumhurbaşkanlığı’na 25 Mart 2009 Çarşamba günü gönderildi. Düzenlemenin, Cumhurbaşkanının yurt dışı programından dönüşü ile birlikte imzalanarak Resmi Gazetede yayımlanması ve ardından uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanlığının gerekli düzenlemeyi yapması bekleniyor.

DÜZENLEMEDE YAPILAN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ

 Cumhurbaşkanlığı’na giden Sözleşmeli Personel ile ilgili Bakanlar Kurulu düzenlemesinde, yapılan son değişiklikle, her ikisi de sözleşmeli olarak çalışan personele de eş durumu tayin hakkı geldi.

Sendikamızın itiraz ettiği ve düzeltilmesi için yoğun çaba sarf ettiği eş durumu tayin hakkı konusunda, az da olsa iyileştirme sayılabilecek bir değişiklik yapıldı.

Daha önce Başbakanlıktaki sözleşmeli personel taslağına ilişkin analizini ilk kez kamuoyuna açıklayan Sendikamız, eş durumu tayin hakkı konusunda getirilen kısıtlamalara yönelik itirazını da o günden başlayarak son ana kadar yaptığı temaslarda dile getirdi.

Bakanlar Kurulu’ndan çıkan ve Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen düzenlemede, eş durumu tayini ile ilgili, daha önce taslakta “eşi naklen ataması mümkün bulunmayan görevde bulunması” şeklinde geçen ifade değiştirilerek, “Kurum içi görev değişikliği mümkün olmayan görevde bulunması” şekline dönüştürüldü.  Böylece daha önce sadece eşi, başka bir yerde teşkilatı bulunmayan kurumlarda çalışan sözleşmeli personele tayin hakkı tanınırken, yeni düzenlemede eşi kurum içi tayin imkanı bulunmayan kurumlarda çalışanlara da tayin hakkı getiriliyor. Bu durumda her iki eş de sözleşmeli olarak çalışıyorsa eş durumu tayin talebinde bulunabilecekler.

Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen Bakanlar Kurulu Kararı’nda sözleşmeli personel ile ilgili şu düzenlemeler yer alıyor:

1-      Sözleşmeli Kadın Personele doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta verilen izinler şu an ücretsiz izin statüsünde verilmektedir. Bu izni kullanan personel, sosyal güvenlik kurumundan 2/3 oranında geçici iş göremezlik parası almaktadır. Bakanlar Kurulu düzenlemesi ile doğum öncesi ve doğum sonrası izinler ücretli izin olarak değerlendirilecektir. Personel bu süre içinde kurumundan maaşını almaya devam edecektir.

2-       Askerlik sebebiyle sözleşmesini fesheden 4/B’li personel askerlik dönüşü işe başlayamamaktadır. Düzenleme ile askerlik sebebi ile sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulacak. Terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat etmek koşulu ile işe başlayabilecek. Doğum izninin bitiminde ücretsiz izin kullanmak amacıyla sözleşmesini fesheden personelin dönüşü boş vizeli pozisyon bulunmak kaydıyla mümkün oluyordu. Bakanlar Kurulu kararında yer alan düzenleme ile sözleşmesini fesheden personelin pozisyonu saklı tutulacak. Doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl içerisinde müracaatı halinde işe başlayabilecek.

3-      Aynı unvanda çalışan sözleşmeli personel fiilen bir yıl çalışmak kaydıyla becayiş talebinde bulunabilecek.

4-      Kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan görevde bulunması, boş vizeli pozisyon bulunması ve fiilen en az bir yıl çalışmış olması kaydıyla sözleşmeli personel, eş durumu tayini talebinde bulunabilecek.

5-      Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen düzenleme ile kendisi eşi ve çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu anne babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde ve vizeli boş pozisyon bulunması şartıyla sözleşmeli personel, sağlık mazeretinden dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

6-      Eşi şehit olan personel bir defaya mahsus kurum içi yer değişikliği talebinde bulunabilecek.

7-      Hizmet sözleşmelerini kendi istekleri ile fesheden sözleşmeli personel, fesih tarihinden itibaren bir yıl süre ile ayrıldığı kurumun sözleşmeli personel pozisyonlarına yeniden atanamayacak.

8-      Sözleşmeli personel, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için ilk defa hizmete alınma prosedürüne uymak şartıyla unvan değişikliği yapabilecek.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo