Yemek Ücreti Kesintilerinin İadesi İçin Sağlık Bakanlığı’na Başvurduk

 

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımının ardından sendikamız Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında ve üniversite hastanelerinde 11Mart 2008 tarihinden bu yana kesilen yemek ücretlerinin iadesinin sağlanması noktasında ilgili kurumlara talimat verilmesi talebinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı’na yaptığımız başvuru için tıklayınız. 

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında ve üniversite hastanelerinde çalışan personel, bağlı olduğu kuruma aşağıda örneği verilen dilekçeyle başvurarak kendisinden yapılan yemek ücreti kesintilerinin iadesini isteyebilecektir.

 

 

…….. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE

 

KONU                       :   Geçmiş yemek ücretinden kaynaklanan kesintilerin iadesi talebi

              hakkında.

 

 

                        Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti kesintileri ile alakalı olarak tarafımdan 01.01.2008 tarihinden sonra kesinti yapılmıştır.

 

28 Nisan 2009 Tarih ve 27213 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

yönetmelik değişikliği ile birlikte “Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti kesintisi” uygulaması01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona ermiştir.

 

                        Bahse konu “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”te,

 

          “MADDE 1 – 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

          “EK MADDE 1 – Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden yataklı tedavi kurumlarında (üniversitelerin yataklı tedavi kurumları dahil) görev yapanlar, hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır."

 

          MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

 

denilmektedir.

 

Bu nedenle tarafımdan, 01.01.2008 tarihinden itibaren

yapılan yönetmeliğe konu yemek ücretlerinden kaynaklanan kesintilerin tarafıma geri ödenmesini saygılarımla arz ederim.

 

                                                                      

                                                                                                          Ad Soyad

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo