Hemşire İstihdamı Artırılmalı, Branşlaşmaya Önem Verilmeli

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, 12 Mayıs Hemşireler Gününde, çeşitli hastanelerden hemşirelerin de katıldığı basın toplantısında hemşirelerin sorunlarını gündeme taşıdı.

Toplantıya Memur-Sen Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile Memur-Sen’e bağlı sendikaların yöneticileri de katıldılar. Hemşire ve ebelere yönelik gerçekleştirdiğimiz kamuoyu araştırmasının sonuçlarını basına açıklayan Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, toplumsal şiddetin son yıllarda sağlık alanına kaydığını ve sağlıkçıları için şiddet kaygısının stres  kaynağı haline dönüştüğünü söyledi.

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, şiddetin nedenleri ve önlemeye yönelik tedbirler konusunda sendikamız bünyesinde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu’nun bir çalışma yaptığını belirterek, bu çalışmanın sonuçlarına göre, Sağlık Bakanlığı’na içinde sosyal diyalog projelerinin  de olduğu bir öneriler paketi sunacaklarını dile getirdi.

Genel Başkanımız, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti paranoya olarak nitelendirirken, “insanların hayatını emanet ettikleri insanlara şiddet gösteren bir ruh halinin sağlıklı olması mümkün değildir” dedi.

“HEMŞİRE İSTİHDAMI ARTIRILMALI, BRANŞLAŞMAYA ÖNEM VERİLMELİ”

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Türkiye’deki hemşire sayısının, Avrupa ülkelerinde 100 bin kişiye düşen hemşire ortalamasının en az 7 kat altında kaldığına dikkat çekerek sağlıklı çalışma koşulları ve hizmet kalitesinin artması için hemşire istihdamının artırılmasının şart olduğunu söyledi.

Sağlık-Sen olarak tabip dışı personele yönelik döner sermaye adaletsizliğini ortadan kaldırılması, farklı özlük ve ekonomik haklar getiren istihdam şekillerine son verilmesi,  lisans tamamlama hakkı gibi konularda ciddi ve kararlı mücadeleler verdiklerini ve bu çerçevede olumlu nitelikle önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten Genel Başkanımız basın açıklamasına şöyle devam etti:

“Sağlık-Sen’in döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesi, normal çalışma sürelerinin 40 saate düşürülmesi, nöbet ücretlerinin artırılması için verdiği mücadele sonucu Tam Gün Yasa Tasarısı’nda düzenlemelere gidilmiştir. Hemşirelerimizin beklediği lisans tamamlama hakkı konusundaki girişimlerimiz de sonuç vermiş ve önümüzdeki öğretim döneminde program açılması kararlaştırılmıştır. Sağlık-Sen; önümüzdeki süreçte, yetkili sendika olarak başta vekil ebe ve hemşire uygulamasının ortadan kaldırılması, hemşirelikte branşlaşma konusunda gereken eğitim formasyonunun yeterli düzeyde sağlanması, özlük hakları, ekonomik ve sosyal haklarda sözleşmeli-kadrolu farkını ortadan kaldırırken, tüm personelin daha üst düzey haklarda eşitleneceği bir mevzuat yapısının oluşturulması için mücadelesini sürdürecektir.”

 
Genel Başkanımız Mahmut Kaçar’ın basın açıklamasının tamamı için tıklayın.

 

Basın toplantısının ardından, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar tarafından karanfil verildi.

DÜZENSİZ NÖBETLER VE ŞİDDETE UĞRAMA KAYGISI MUTSUZ EDİYOR

Sendikamızın hemşirelerin sorunlarına yönelik değerlendirme raporuna göre, hemşire ve ebeleri mutsuz eden konular düzensiz nöbetler ve şiddete uğrama kaygısı olarak öne çıkıyor. Hemşire ve ebeler düzensiz nöbet ve uzun çalışma süreleri nedeniyle aile içi sorunlar yaşadıklarını, sosyal çevresiyle düzenli iletişim kuramadıkları için mutsuz olduklarını ifade ederlerken, şiddete uğrama kaygısı nedeniyle yoğun stres yaşadıklarını da belirttiler.

HEMŞİRELERİN EN YOĞUN TALEBİ KREŞ

Sendikamızın kamuoyu araştırmasında kendilerini mutlu edecek ve iş motivasyonlarını yükseltecek en etkin hizmetin ne olacağı sorusuna ise hemşire ve ebelerin yüzde 59’u “kreş hizmeti” şeklinde cevap verdi.

Sendikamızın kamuoyu araştırması için tıklayınız.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo